1st Central Committee of the Communist Party of Vietnam

The 1st Central Committee of the Communist Party of Vietnam was elected by the 1st National Congress (held in 1935) and was dissolved at the 2nd National Congress (held in 1951).

Members

Full members
Rank Name
(birth–death)
1 Lê Hồng Phong
(1902–1942)
2 Hà Huy Tập
(1906–1941)
3 Nguyễn Văn Cừ
(1912–1941)
4 Trường Chinh
(1907–1988)
5 Đinh Thanh
(?–1936)
6 Hoàng Văn Thụ
(1909–1944)
7 Hoàng Văn Nọn
(1905–1968)
8 Nguyễn Văn Dựt
(born 1909)
9 Nguyễn Chí Diểu
(1911–1939)
10 Võ Nguyên Hiến
(1890–?)
11 Thẩu Xỉ
(?–?)
12 Ngô Tuân
(1894-1982)
13 Nguyễn Ái Quốc
(1890–1969)
14 Lê Duẩn
(1907–1986)
15 Phan Đăng Lưu
(1902–1941)
16 Võ Văn Tần
(1894–1941)
17 Nguyễn Thị Minh Khai
(1910–1941)
18 Phùng Chí Kiên
(1901–1941)
19 Hoàng Quốc Việt
(1905–1992)
20 Nguyễn Chí Thanh
(1914–1967)
21 Hoàng Văn Hoan
(1905–1991)
22 Chu Văn Tấn
(1909–1984)
23 Vũ Anh
(?–?)
24 Võ Nguyên Giáp
(1911-2013)

Alternate members
Rank Name
(birth–death)
Took office Left office Duration
1 Phạm Văn Đồng
(1906–2000)
1949 19 February 1951 2 years, 49 days
2 Lê Đức Thọ
(1911–1990)
August 1945 19 February 1951 5 years, 202 days
3 Nguyễn Lương Bằng
(1904–1979)
August 1945 19 February 1951 5 years, 202 days
4 Lê Văn Lương
(1912–1995)
1935 19 February 1951 16 years, 49 days
5 Trần Đăng Ninh
(1910–1955)
1941 19 February 1951 16 years, 49 days

Notes

  References

   Bibliography

   • Van, Canh Nguyen; Cooper, Earle (1983). Vietnam under Communism, 1975–1982. Hoover Press. ISBN 9780817978518. 
   This article is issued from Wikipedia - version of the 5/12/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.