Yuhanna

Havari Aziz Yuhanna[1]
Havari
Doğum ~ 6 MS
Bethsaida, Yahudiye, Roma İmparatorluğu
Ölüm Ephesus, Asya, Roma İmparatorluğu
Kutsayanlar Hristiyanlık
Yortu 27 Aralık (Roma Katolik, Anglikan)
26 Eylül (Ortodoks)
Simge Kitap, kadehte bir yılan, kazan, kartal
Koruyucu aziz Aşk, bağlılık, arkadaşlıklar, yazarlar, kitapçılar, yanık kurbanları, zehir kurbanları, galericiler, editörler, kağıt imalatçıları, yayımcılar, katipler, alimler, teologlar

Yuhanna (Yunanca: Ἰωάννης υἱὸς (ya da ὁ) τοῦ Ζεβεδαίου, Latince: Iohannes Zebedaei), Hristiyanlık inancına göre İsa'nın 12 havarisinden biridir. Aslen Yahudi olan Yuhanna'nın, Yuhanna İncili'nin yazarı olduğu düşünülmektedir. (bkz. Yuhanna İncili'nin Yazarı) Bu kitap dışında, Yuhanna'nın 1., 2. ve 3. mektupları ve Vahiy (Yuhanna'nın Vahyi), Yuhanna'nın kaleme aldığına inanılan Yeni Antlaşma kitaplarındandır. Zebedi'nin oğlu olduğu bilinen Yuhanna'nın Efes'te öldüğüne inanılıyor.

Sevilen havari

Yuhanna İncili'nde ismen verilmese de İsa'nın sevdiği bir öğrenciden bahsedilir. (Yuhanna 13:23, 19:26, 21:20) İncilin sonunda bu sevilen öğrencinin incilin yazarı olduğu bildirilir. (Yuhanna 21:20) Ancak incilin sevilen havariyi ismen belirtmemesinden ötürü İncil yazarı Yuhanna'nın bu sevilen öğrenci olup olmadığı tartışmalıdır.[2]

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/7/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.