Yedi Vadi ve Dört Vadi

Yedi Vadi ve Dört Vadi kitabı, Bahai inancının kurucusu olan Mirza Hüseyin Ali'nin, peygamberliğini 1863’de açıklanmadan kısa bir müddet önce ve Süleymaniye dağına çekilmesinden hemen sonra yazılmıştır. Sufi felsefesi taraftarı olan ve o zamanlarda Bağdat’ın kuzeyindeki Hanikayn’da yaşayan Şeyh Muhiddin’in sorusuna cevap vermektedir.

Bahaullah, Yedi Vadi eserinde de adı geçen şiirdeki vadileri ve birkaç temel düşünceyi esas almış ve bu vadileri de arayan kişinin, yaratılışının amacına varabilmesi için önce geçmesi gereken sembolik aşamalar olarak tanımlamıştır.

4 Vadi ise, Kerkük şehrindeki tebliğcilerden Şeyh Abdurrahman’a atfen yazılmıştır.

Kaynakça

Yedi Vadi ve Dört Vadi Kitabı-Türkçe

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/21/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.