Yapılandırma kuramı

Anthony Giddens tarafından Toplumun Oluşumu (1984) kitabında ortaya konan Yapılandırma Kuramı (aynı zamanda 1977'de Toplum Kuramının Esas Sorunları kitabında vurgulanmıştı) toplumsal sistemlerin ajan (fail)/yapı, özne/nesne ve mikro/makro perspektifler gibi kuramsal dikotomileri bağdaştırmak için bir denemedir. Yaklaşım tamamen birey ya da topluma değil "uzam ve zaman eksenli toplumsal uygulamalara" (2.syf) odaklanmaktadır. Önerileri, eşit derecede (doğası gereği kültürü içeren) yapının ve ajanın/failin etkilerini dengelemeyi deneyerek bu dengeli konumu benimser. Bakınız yapı ve ajan.

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/2/2010. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.