Yılkı

Yılkı, tabiatta serbest dolaşan yabani atlar.

Eski metinlerde sıkça geçen yılkı kelimesi bazı araştırmacılara konu olmuştur.[1] [2] Eski Uygur Türkçesinde, Divân-ı Lügati't-Türk’te kısmen farklı anlamlarda kullanıldığı görülmekteyse de, Orhun Abideleri ve Dede Korkut Hikayeleri’nde, bugün kullanıldığı gibi at, at sürüsü yerine kullanılmaktadır.

Günümüzde çiftçi gibi hayvana ihtiyaç duyan fakat kışları hayvanı besleyebilecek maddi gücü olmayan kişiler bu atları kendi kendine yiyecek bulması için doğaya salar, sıcak mevsimde hayvana ihtiyacı olduğunda yakalarlar. Fakat bu uygulamaların yapıldığı yerlerde yabanda gezen çok at olduğundan tekrar aynı at ertesi sene yakalanamayabilir. Sonuçta, ihtiyaç hayvan olduğundan, hangi hayvanın yakalandığı önemli değildir. Böylece at, seneden seneye başka kişilerin hizmetinde kullanılır. Bu nedenle bu atların sahibi de yoktur. Ayrıca ehlileştirilmemiş anlamında da kullanılan bir sözcüktür.

Kitaplar

Yılkı Atı Abbas Sayar

Film

Yılkı Atları Belgesel Muammet Çakıral

Referanslar

  1. A. von Gabain
  2. yılkı Kelimesi Üzerine, Prof. Dr. Necati Demir, Dil ve Edebiyat Dergisi, sayı 593, Mayıs 2001, s. 538-541

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/30/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.