Tarımcılık

Tarımcılık (İngilizce: Agrarianism), daha bütün ve mutlu bir hayat için toprağın ekimiyle veya tarım ile uğraşmanın gerekli olduğuna vurgu yapan bir toplum ve siyaset felsefesidir.

Felsefesi

1969'da yazdığı Amerikan Edebiyatında Tarımcılık kitabında M. Thomas Inge tarımcılığı şu ilkelerle tanımlar:

Tarihçe

1910'larda ve 1920'lerde, tarımcılık önemli oranda bir ilgi topladı ancak savaş sonrası dönemde gündemden düştü. Ancak çevrecilik-çevre hareketi ile ilişkilenerek tekrar gündeme geldi ve taraftar toplamaya başladı.

Son zamanlardaki tarımcı düşünürler bazen yeni tarımcı Gene Logsdon gibi isimleri içermektedir. Bu kişiler dünyayı tarım gözlükleriyle görmekle belirginleşmişlerdir. Yukarda yer alan Inge'nin ilkelerinin çoğu bu Yeni Tarımcılığa uyarlansa da tek bir din veya ataerkil duyarlılığından belli ölçülerde uzaklaşılmıştır.

Benzer toplumsal hareketler

Tarımcılık toprağa dönüş hareketi ile aynı değildir ancak bu terimlerle onu değerlendirmek yardımcı olabilir. Tarımcı hareket insanları ilerlemeye karşı çıkmalarını istememektedir ancak daha çok dünyanın temel güzelliklerine , modern toplumlarda daha sınırlı ekonomik ve siyasi topluluk olmaya, ve basit yaşamaya—ki bu son zamanlardaki toplumsal ve ekonomik gelişmelerin "ilerlemeci" yanlarının sorgulanmasına da gitmektedir—yoğunlaşmasını istemektedir. Tarımcılık bu arada ürün ve endüstriyel ölçekte yoğunlaşması nedeniyle endüstriyel tarımcılık olarak algılanmamalıdır.

Ünlü tarımcılar

Tarımcı sözcüğü (İng. Agrarian) Horace ve Virgil'den Thomas Jefferson'la, Deneyüstücülerden Ralph Waldo Emerson'la, Henry David Thoreau ile, 1920'lerin ve 1930'ların Güneyli Tarımcılar hareketi ile (aynı zamanda Vanderbilt Tarımcıları olarak da bilinmektedirler) ve günümüzde Wendell Berry, Gene Logsdon, Allan Carlson, Victor Davis Hanson, and Michael Bunker ile birlikte anılmaktadır. Bulgaristan Tarımcı Milli Birlik partisi lideri Aleksandar Stamboliyski 1920-1923 arasında bir tarımcı partinin tek partilik tarımcı hükümetinde başbakan olmuş tek kişidir.

Aynı zamanda bakınız

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 2/6/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.