Takeometre

Ytterby, İsveç'teki bir Demir Çağı sitinde bir Leica TPS1100 takeometre ile arkeolojik yerölçüm

Takeometre (Fransızca: tachéomètre), bir arazinin yüz ölçümünü bulup planını yapmaya yarayan, saniye hassasiyetinde, yatay veya dikey açı ölçümleri yapan ve mesafe ölçer sistemi sayesinde xyz koordinat ölçümü yapabilen ölçü aleti. Yapım ve çalışma açısından iki gurupta toplanabilir. Bunlardan birincisi, bir elektro-optik uzaklık ölçer ve bir optik mekanik teodolit ve bir hesaplayıcının uygun biçimde bir araya getirilmesinden oluşan “yarı elektronik takeometre”lerdir. İkincisi ise mikrobilgisayarın denetiminde, bir elektro-optik uzaklık ölçer ve elektronik teodolitten oluşan sistemdir. Bunlar ise “elektronik takeometre” olarak adlandırılır.

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/20/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.