Taharet

Taharet, (Arapça: طهارة; Türkçe: "Temizlik"), İslamda necaset denen maddi pisliklerle, hades denen hükmi pisliklerden temizlenme.

Taharetin belli başlı iki bölümü vardır. Birinci bölümü "hadesten taharet" (abdestsizlik, cünüplük, hayız ve nifas), ikinci bölümü "necasetten taharet"tir (maddi olan kir ve pis). Abdestsizlik, cünüplük, kadınlar için hayız, nifas ve istihaze durumları hükmi pislik sayılan hadesi oluşturur. Abdestsizlik durumundan kurtulmak abdest almakla (küçük temizlik), cünüplük, hayız ve nifas durumlarından kurtulmak boy abdesti (gusül, büyük temizlik) almakla sağlanır.İstihaze(özür) kanının kesilmesinin ardından gusletmek yani boy abdesti almak gerekmez. Su bulunamaması durumunda hadesten taharet için teyemmüm uygulanır. Hades kişilerin davranışlarına bazı kısıtlamalar getirir ve bu nedenle taharet Müslümanlar için zorunlu (farz, vacib) temizlenme edimidir. Gusül abdesti alması gereken bir müslüman ibadet maksadı ile kuran-ı kerim okuyamaz.Fakat sığınma amacı ile ihlas, felak, nas surelerini ve ayetel kursu diye bilinen ayeti okumalarında ve bunlara ilaveten yemek yemeye başlarken besmele çekmelerinde ve yemeğin ardından elhamdülillah demelerinde dinen bir sakınca yoktur.Camiye giremezler.Kuran-ı kerimi kabı olmadan tutamazlar.Bunları cünüp iken yapmaları kendilerine helal olmaz.Bunlara ilaveten hayızlı ve nifaslı kadınlar bu halde oldukları müddetçe namaz kılamaz ve oruç tutamazlar eşleri ile de cinsel ilişkide bulunamazlar. Mutasavvıflar maddi temizlikle birlikte manevi temizlik üzerinde de önemle dururlar. Buna göre temizliğin, bedenin cisimsel temizliği, organları kötü edimlerden temizliği, kalbin kötü duygulardan arınması, ruhun Tanrı dışındaki nesnelerden arınması olmak üzere dört derecesi vardır.

Bilkent Üniversitesi Sağlık Merkezi dışkılama sonrası ideal temizliği(taharet) şöyle bildirmiştir:

"...dışkılama sonrasında ilk temizliğin, gözle görünür bir kirlilik kalmayıncaya kadar yinelenerek her seferinde kuru temiz tuvalet kağıdıyla, daha sonra yine el değdirilmeden fışkıran suyla ya da ıslatılmış kağıtla yapılması ve bölgenin tuvalet kağıdı ile kurulanarak temizliğin bitirilmesi en uygunudur. bu işlem bittiğinde eller mutlaka (aşağıda el temizliğinde anlatılan şekilde) etkili bir biçimde yıkanmalıdır. özellikle ellerde istenmeyen bir bulaşmanın olduğu durumlarda kullanılan musluk, sifon ya da kapı kolu ve benzeri bir yüzeye dokunmak gerekiyorsa, buralara doğrudan temas yerine tuvalet kağıdı kullanarak dokunmak, tuvalet kağıdının ruloda kalan bölümünü kirletmemek, hem daha sonra kendimizi hem de birlikte ortamı paylaştığımız insanları, dışkı ile bulaştırmamak açısından önemlidir."*"Cinsel Bölgenin Temizliği" - 11 Ocak 2012. Erişim: 111 Ocak 2012

İlgili Hadisler

Ebu Hureyre rivayet etmiştir:"Her kim abdest alırsa burnunu ayıklasın, her kim (istincâ için) taş isti`mâl ederse adedini tek yapsın (yâni üç taş kullansın) dediği rivâyet olunuyor."."[1][2] Ebu Hureyre rivayet etmiştir: "Kim abdest alırsa istinsarda bulunsun (sümkürsün), kim taşla istinca yaparsa teklesin."[3]

Ayrıca

Kaynakça

  1. Buhari, KİTÂBÜ`L-VUDÛ` 129
  2. Kütübü Sitte, Fasıl: Taharet Bölümü, Konu: İstincanın adabı Hadis no:3560
  3. Kütübü Sitte , Fasıl: Taharet Bölümü, KOnu: Abdestin sünnetleri, Hadis no:3626
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/2/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.