Subartu

Mardin dolaylarında Subartu bölgesi

Subari (Akatça:İna Su-bar-ri) Subari Toprağı anlamına gelmektedir.Ayrıca Sümerce Subar,Asurice Mat Subarri.Amarna yazıtlarında Subari,Ugarit dilinde Sbr.Kuzey Mezopotamya'da (Yukarı Dicle) M.Ö 3300 ile 1200 yılları arasında Tunç Çaği döneminde yazılı kaynaklara geçmiş antik halk.Subartu bölgesinin tam olarak nereyi kapsadığı bilinmemektedir.
Mısır'da bulunan M.Ö 14.yüzyıldan kalma Akkad çivi yazısı ile yazılmış belgelerde bir bölgenin adı olarak Subari ismi geçmektedir.Sümer,Akkad ve Asur belgelerinde Subariler'den söz ederken "Guti" bazende "Lullubi"lerden söz etmektedirler.Subari bölgesinde yaşayan halk için "Guti"ler denmiştir.[1]
Subariler'in kimliği hakkında tartişmalar söz konusu.Subar için Hurriler[2], türkler ve gürcüler diyenler çıkmıştır.Kabul gören iddia ise Akkad kaynaklarında geçen subar halkı için Sümer halkına rakip antik bir mezopotamya halkı olduğu iddiasidir.

Dış bağlantılar

Kaynakça

  1. Egon von Eickstadt,Türkler,Kürtler,İranlılar sayfa97
  2. Finkelstein J.J. (1955), "Subartu and Subarians in Old Babylonian Sources" (Journal of Cuneiform Studies, Vol 9, No.1)
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/12/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.