Sinoptik İnciller

Sinoptik İnciller, Kitab-ı Mukaddes'te yer alan ve doğru kabul edilen dört incilden Matta, Markos ve Luka'ya ait olan üçü. Sinoptik, Yunanca "eş görünümlü" demektir (συν, syn, "eş" οψις, opsis, "görünen"). Bu üç incil konu ve üslup olarak birbirine benzediği, hatta önemli miktarda ortak metin içerdiği için Sinoptik adını almıştır. Dördüncü incil olan Yuhanna da İsa'nın hayatını anlatmakla birlikte, üslubu ve içeriği Sinoptiklerden farklıdır.

Sinoptik İncillerin birbirlerine çok benzemesi, bu durumun nedenini sorgulayan "sinoptik sorunu"nun ortaya çıkmasına amil oldu. Sinoptik sorununun olası çözümlerinden biri, Markos'un Luka ve Matta'ya kaynaklık ettiği teorisidir. Bir diğer çözüm ise "iki kaynak savı" olarak adlandırılır. Buna göre Luka ve Matta, Markos dışında "Q metni" olarak adlandırılan üçüncü bir metini de kaynak almıştır. (Q, Almanca "kaynak" anlamına gelen "quelle" kelimesinin ilk harfinden)

Kaynakça

İngilizce Vikipedi, Sinoptik İnciller maddesi, 7 Temmuz 2007, 07:43 sürümü

This article is issued from Vikipedi - version of the 3/20/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.