Septuaginta

Vatikan Kütüphanesi'ndeki Septuaginta'dan bir sütun (Ezra kitabı)

Septuaginta,[1] Tanah'ın elde mevcut olan en eski Antik Yunanca çevirisi.[2] 70 anlamına geldiği için LXX şeklinde kısaltılır. Dil analizleri, Tevrat kısmının MÖ 3. yüzyılda, geri kalan kısmın MÖ 2. yüzyılda çevirildiğini göstermektedir.[2] Muhtemelen Yunancanın Lingua franca (ortak iletişim dili) olarak kullanıldığı Mısır'da yaşayan Yahudiler için çevirilmişti.[2] Sonradan ilk Hristiyan kiliseleri tarafından da kullanılmıştır.[3]

Etimoloji

Septuaginta sözcüğü Latincede 70 anlamına gelir. Efsaneye göre çeviriyi İsrailoğulları'nın 12 kabilesinin her birinden 6'şar kişi (toplamda 72) yapmıştır. Her bir 6 kişilik grup farklı bir odada metnin tamamını çevirmiş, çalışma tamamlanınca 12 çeviri karşılaştırılmıştır. Yine efsaneye göre bu 12 çevirinin hepsi birbirinin tıpatıp aynısıdır.[2]

Septuaginta'daki Tevrat çevirisi ile sonraki dönem Eski Ahit çevirileri arasında kalem ve usul bakımından farklılık vardır.[2]

Kaynakça

  1. Kitabımukaddes.com Google kitap
  2. 1 2 3 4 5 "Septuagint (biblical literature)." Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica Inc. 18 Mart 2012
  3. "Septuagint." Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press, 2003.
This article is issued from Vikipedi - version of the 4/23/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.