Seans (spiritüalizm)

Seans; spiritüalist, metapsişik ve parapsikolojik terminolojilerde kullanılan bir terim olup, bir süjenin ya da medyumun bulunduğu, araştırma, inceleme, gözlem ve bilgi alma amacıyla, yapılan deney olarak tanımlanır. Terim, fiziksel medyumluk deneylerinin yanı sıra zihinsel medyumluk deneyleri için de kullanılır.

Türk ruhçular zihinsel medyumluk deneyleri için kimi zaman, seans yerine celse (ruhsal irtibat celsesi) terimini kullanırlar. Ruhsal irtibat seanslarında medyumu hipnoz haline sokan ve seansı yönlendiren kişiye operatör, seansta bulunanlara hazirun denir. Hazirundakiler yalnızca gözlemci olarak bulunabilecekleri gibi, seansa sorularla da katkıda bulunabilirler. Hazirunun seansa psişik bakımdan da katkısı olduğu belirtilir.

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 5/7/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.