Sırp Ortodoks Kilisesi

Sırp Ortodoks Kilisesi
Kurucu Aziz Sava
Bağımsızlık 1219–1463
1557–1766
1920–
Tanınma 1219 (otosefal)
1346 (Patriklik)
Primate İrinej
Merkezi Belgrad; geleneksel olarak Peć Patrikhane Manastırı
Alan Sırbistan, Bosna-Hersek, Karadağ, Hırvatistan, Makedonya, Slovenya
Tasarrufu Kuzey, Orta ve Batı Avrupa, Amerikalar, Avustralya
Dil Sırpça
Liturji Kilise Slavcası
Üyesi 8–11 milyon
Episkoposları 44
Yönetimi 3100
Sırp Ortodoks Kilisesi'nin kurucusu Aziz Sava'nın adıyla anılan katedral, Belgrad, Sırbistan

Sırp Ortodoks Kilisesi (Sırpça: Српска православна црква), Sırbistan ve Makedonya'da özerk Ortodoks kilisesi.

Güney Sırplarının Ortodoks ve Katolik kiliselerinden hangisine bağlanacağı uzun süre kesinlik kazanmadı. Sonunda Aziz Sava'nın 1219'da Sırbistan başpiskoposu olarak kutsanmasıyla, çeşitli Sırp prensliklerinin kiliseleri bir bütün olarak Konstantinopolis'e (İstanbul) bağlandı. 1346'da çar unvanını kullanmaya başlayan Stefan Dušan'ın hükümdarlığında (1331-55) Sırbistan gelişip güçlenince. Peć başpiskoposu da patrikliğe yükseltildi. 1459'da Sırbistan'ın Osmanlı egemenliğine girmesiyle kaldırılan patriklik makamı 1557'de yeniden kuruldu.

1766'da patriklik bir kez daha kaldırıldı ve kilise, İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'ne bağlandı. Sırbistan'ın bağımsızlığını kazanmasından bir yıl sonra, 1879'da özerklik elde etti. I. Dünya Savaşı'ndan sonra bütün Sırplar tek kilisede berleşti. 1920'de patriklik yeniden kuruldu ve patrik "Peć başpiskoposu, Belgrad ve Karlofça metropoliti, Sırpların patriği" unvanını aldı. II. Dünya Savaşı'ndan sonra sosyalist yönetim kiliseyi devletten ayırdı ve kilise binaları dışında din eğitimi verilmesini yasakladı.

Sırp Ortokoks Kilisesi'ne bağlı bütün piskoposlar, en yüksek organ olan Kutsal Sinod'da yılda bir kez toplanır. Ayrıca kilisenin günlük sorunlarıyla ilgilenen dört kişilik sürekli bir sinod vardır. Toplam üye sayısının 9 milyon dolayında olduğu tahmin edilen kilisenin, üçü Kuzey Amerika'da olmak üzere 31 piskoposluğu ile dört ruhban okulu ve bir ilahiyat fakültesi vardır. Yayın organı aylık Glasnik dergisidir.

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 7/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.