Posta ve Telgraf Nezâreti

Posta ve Telgraf Nezâreti
Gününümüzde Büyük Postane adıyla anılan
İstanbul'un Sirkeci semtindeki Nezâret binası
Genel bilgiler
Türü Bakanlık
Kuruluş tarihi 1871
1911
Önceki kurum Posta Nezâreti (1840-1871)
Telgraf Nezâreti (1855-1871)
Kapanış tarihi 1908
1919
Sonraki kurum Posta ve Telgraf Müdüriyet-i Umumiyesi
Bağlılığı Sadaret
Adres Sirkeci, İstanbul, Osmanlı Devleti

Posta ve Telgraf Nazırlığı Son dönem Osmanlı Hükümetleri'nde posta ve telgraf hizmetlerini yürütmekle sorumlu bakanlıktı. Kuruluşun merkezi İstanbul'da, günümüzde Büyük Postane olarak anılan Sirkeci'deki yapıydı.

Nazırlığın kökeni 23 Ekim 1840 tarihinde kurulan Posta Nezaretine kadar uzanır. 1855 yılında bu nazırlıktan ayrı olarak bir de Telgraf Nezareti kuruldu. 1871 yılında bu iki nezaretin birleştirilmesiyle Posta ve Telgraf Nazırlığı son şekline ulaştı. 19 Haziran 1882'de yayımlanan Posta Nizamnamesi'yle kuruluşun çalışma ilkeleri belirlendi. II. Abdülhamid döneminde (1876-1909) sansür uygulaması gereğince nezaret Avrupa'dan Jön Türklerce gönderilen yayınların yurda girmesini engellemeye çalıştı. Posta ve Telgraf nazırlığına genellikle Müslüman olmayan yöneticiler atandı. 1905 yılında inşaatına başlanan ve Mimar Vedat Tek'in tasarladığı nazırlık binası 1909 yılında hizmete girdi. II. Meşrutiyet'in ilanından (1908) sonra nezaretin yerine Posta ve Telgraf Müdüriyet-i Umumiyesi oluşturularak Maliye Nezareti'ne bağlandı. Kurum 1911'de yeniden nezarete (bakanlık) dönüştürüldü, başına da Talat Paşa getirildi. Onunla birlikte posta nazırları da hükümette yer almaya başladılar. Nezaret 1919'da ikinci kez genel müdürlük oldu, başına da Refik Halid (Karay) getirildi.

İstanbul içinde, Liannos Şehir Postası tarafından kullanılan pullar

Osmanlı Posta ve Telgraf Müdüriyet-i Umumiyesi saltanatın kaldırılmasına (1922) değin varlığını sürdürdü. 1922'de Ankara ve İstanbul hükümetlerinin posta örgütlenmeleri tek bir genel müdürlükte birleştirildi.

Nazırların listesi

Osmanlı Posta ve Telgraf Nazırları listesi Osmanlı Devleti döneminde Posta ve Telgraf hizmetlerinden en yüksek derecede sorumlu devlet görevlilerinin listesidir[1].

Ayrıca bakınız

Galeri

Kaynaklar

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.