Pindos Dağları

Pindus Dağları
Smolikas doruğu

Pindos Dağları, Yunanistan anakarasının belkemiğini oluşturan dağ sırası. Arnavutluk'tan başlayarak Peloponnesos (Mora) Yarımadasının kuzeyine kadar, kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanır.

Antik Çağda, Pindos adı yalnızca Teselya'nın batısındaki Arakynthos (Zygos) Geçidinin güneyinde kalan sıradağlar için kullanılırdı. Günümüzde bazı bilim insanları Pindos'un Arnavutluk'un içlerine kadar uzandığı ve Tymphrestos (Timfristos) Masifi ile Amphissa'nın kuzeyindeki Giona Masifini de içine aldığını kabul ederler. Dağların en yüksek noktası Arnavutluk sınırı yakınındaki Smolikas Masifidir (2.637 m). Birbirlerinden enine vadilerle ayrılan bir dizi küçük sıradan oluşan Pindos Dağlarında az sayıda geçit vardır. Bunlardan en önemlilerden biri Epir'den (Epeiros) Tesalya'ya giden yolun geçtiği tarihsel Metsovo'dur (Katara Geçidi; 1.678 m).

Dağların Karpenision'un kuzeydoğusunda kalan güney uzantıları genellikle Tymphrestos Dağları olarak adlandırılır. Arnavutluk sınırı ile Karpenision arasında Grammos, Voion, Timfi, Smolikas, Lingos, Lakmos (Peristeri'de 2.295 m'ye ulaşır) masifleri yer alır.

Meşe, göknar, kayın ve çam ormanlarıyla kaplı olan Pindos Dağları batıdan gelen hava cephelerine engel oluşturarak doğudaki Selanik Ovasının yağmur almasını önler. Kışın karla kaplanan doğlar bol yağış alır. Dağların batı yamaçlarından Akheloss ve Megdhove, doğu yamaçlarından da Pinios ve Aliakmon ırmakları doğar.

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/7/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.