Petrografi

Petrografi, doğada varolan kayaçların minerallerini, kimyasal bileşimlerini, yapı ve dokularını ve doğada bulunuş şekillerini ortaya koyarak, kayaçları tanımayı, sınıflamayı hedefleyen bir bilim dalıdır.

Kayacın mineral içeriği ve dokusal yapısı ayrıntılı bir şekilde incelenir. Petrografik tanımlar sahada makro boyutlarda başlar ve Petrografik mikroskopun inceleyeceği ölçeklere kadar ufalır. Minerallerin optik mineraloji ile detaylı incelenip mikro dokuları ve yapılarının anlaşılması kayaçın orijinin bulunması için hayati önem taşır. Tek mineral taneleri X-ışını saçılması ile analiz edilebilir.

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/23/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.