Paflagonya

Anadolu'daki Paflagonya Bölgesi'nin konumu
Paflagonya'yı gösteren 15. yüzyıla ait bit harita.

Paphlagonia veya Paflagonya, Anadolu'nun, Karadeniz'in kıyısında, Pontus ve Bitinya arasında kalan eski bir bölgedir. Frigya'dan daha sonra Galatia oldu), Bithynia Olympus'un doğusunda kalan bir uzantıyla ayrılmaktaydı. Strabo'ya göre Parthenius nehri bölgenin batı sınırını çiziyordu, doğusunda da Halys nehri vardı.

Coğrafi konumu

Paphlagonia diye isimlendirilen bölge antik çağda Anadolu’nun kuzeyinde yer alıyordu. Sınırları doğuda Kızılırmak, batıda Sakarya Nehri, güneyde Frigya ve Galatya ile çevrilidir. Kuzeyde ise Karadeniz yer alır. Strabo'ya göre Parthenius nehri bölgenin batı sınırını çiziyordu, doğusunda da Halys nehri vardı. Günümüzde Kastamonu, Sinop, Bartın, Çankırı ve Karabük bu bölgede yer alırken, Çorum, Bolu, Zonguldak ve Samsun illerinin bir bölümü bölgenin içinde kalmaktadır.

Tarihi

Çağımıza ulaşan yazılı kaynaklara göre Paflagonların son kralının krallık merkezi İskilip olmuştur.

Büyük İskender, Paphlagonia'yı zaptedememiş ise de onun kumandanı Antigon istilaya muvaffak olmuş, Helenlerden sonra 183'te Pontuslar bölgeyi ve sahillerini almışlar, 200'de Galatyalılar Ilgaz'ın güneyini ele geçirmişler, 12'de Pontuslara vermişler, 104'te bölge Pontuslardan Bitinyalılara geçmiştir. Bitinyalılar 64'de Romalılarla yaptıkları savaşta yok olmuşlardır. Romalılar Kastamonu dahil bölgeyi tamamen işgal ettikten sonra Taşköprü’yü hükümet merkezi yapmışlar, bu şehre, General Pompe aldığından Pompei Polis adını vermişlerdir. 395'te Bizans adını alan Doğu Roma İmparatorluğu, 1100'e kadar Kastamonu'ya hakim olmuş, fakat o tarihte Danişmentlilere terk etmeye mecbur kalmışlardır.

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.