Musa Kemaleddin

Musa Kemaleddin
Doğum Musa bin Yunus bin Muhammed bin Men’a
1156
Musul
Ölüm 1241
Musul
Vatandaşlığı Eyyubiler
Milliyeti Kürt
Dalı Matematik, Astronomi, Fizik, Fıkıh, Metafizik
Öğrenim Nizamiye Medreseleri
Doktora hocası Şerafeddin el-Tusî
Etkilendikleri Batlamyus, Öklid, Pergeli Apollonius, Ebu'l-Vefâ el-Bûzcânî
Etkiledikleri Esireddin el-Ebherî
Çocukları Ahmed Şerefeddin

Musa Kemaleddin ya da Musa bin Yusuf (d. 1156 Musul - ö. 1241 Musul) Kürt astronom, matematikçi ve İslam bilgini.[1]

Tam adı Musa bin Yunus bin Muhammed bin Men’a'dır, Künyesi ise Ebu’l-Feth’tir, lakabı Kemaleddin olup ayrıca İbn-i Yunus ve Mewsilî diye de bilinir.
İlk eğitimini babası Şeyh Yunus Rızauddin'in yanında fıkıh ve hadis ilimleri öğrendi, ardından Bağdat'taki Nizamiye Medreseleri'nde okumaya devam etti. Burada Şerafeddin el-Tusî'den matematik derslerini aldı, ardından Batlamyus'un Almagest adlı eserini de öğrenir. Ardından Musul'a döndü Emir Zeyneddin Camii'nde dersler verdi. İlim öğretmeye elverişli olarak inşaa edilen bu cami "Kemaliyye Medresesi" olarak anıldı. Kısa zamanda şöhreti etrafa yayılan Musa Kemaleddin ibn Yunus pekçok çevreden gelen talebelere ilim öğretti. 

Astronomi ve matematîk bilimlerinin yanı sıra mantık, metafizik, fizik ve tıp ilimlerinde de oldukça bilgili olan Musa Kemaleddin pekçok eser yazmıştır. 1241 yılında doğduğu yer Musul'da vefat etmiştir.[2][3]

Eserleri

Kaynakça

  1. Mehmed Emin Zeki Bey, Kürd ve Kürdistan Ünlüleri, Çev: M. Baban-M. Yağmur-S. Kutlay, Öz-ge Yayınları, Ankara 2005
  2. İbn-i Hallikân, Vefat el-Ayan cild-5, s. 311, 318
  3. TDV İslam Ansiklopedisi, cilt: 20, s. 452 - 453
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.