Mor ekonomi

Mor ekonomi, mal ve hizmetlerin kültürel potansiyelini değerlendirerek sürdürülebilir gelişmeye katkıda bulunur.

Tanım

« Mor ekonomi, kültürü hesaba katan bir ekonomi anlayışına gönderme yapar. Küreselleşme sürecinde insan çeşitliliğine uyum sağlayan bir ekonomi anlamına gelir ve mal ve hizmetlere değer vermek için kültürel boyuta dayanır. » [1] Yatay ve dikey olan bu iki eğilim, birbirini destekler. Gerçekten de, ürünlerle ilgili olan kültürel bileşenin büyümesi, coğrafyaların kültürel canlılığına bağlıdır.

Uygulama alanı

Mor ekonominin geçişken bir yapısı vardır, çünkü hangi sektörde olursa olsun, tüm mal ve hizmetleri kültürel boyuta dayanarak değerlendirir.

Sektörel mantığa dayalı kültür ekonomisinden farklıdır.

UNESCO, OECD, Uluslararası Frankofoni Örgütü, fransız bakanlıklarını, şirketlerini ve sivil toplum uzmanlarını bir araya getiren, mor ekonomi hakkında ilk kurumlararası çalışma grubunun vardığı sonuçlar, 2013 yılının haziran ayında yayınlandı. Bu belgede, istihdam ve eğitim üzerinde etki yaparak tüm ekonomiye dokunan kültürleştirme olgusunun etkisi vurgulanmaktadır. Bu rapor, mor mesleklerle morlaşabilme kapasitesi olan meslekleri birbirinden ayırmaktadır: mor meslekler amaçları nedeniyle kültürel çevreyle doğrudan ilişkilidir (örneğin kent planlamacıları ve düzenlemecileri), morlaşma kapasiteli meslekler ise ancak kültürleşmenin etkisiyle morlaşabilir (örneğin insan kaynaklarıyla uğraşan meslek dalları gibi veya pazarlama ve iletişim dalları gibi).[2]

Köken

Mor ekonomi terimi ilk defa, 2011’de Fransa’da Le Monde.fr’de yayınlanan bir manifesto vesilesiyle ortaya çıkmıştır[3]. Manifestoyu imzalayanlar arasında[4], Ekim 2011’de, UNESCO, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu’nun himayesinde Paris’te ilk uluslararası Mor Ekonomi Forumunu[5] düzenleyen Diversum kurumu yöneticileri bulunmaktadır[6].

Sürdürülebilir gelişmeyle olan ilgisi

Sürdürülebilir ekonominin üç yolu

Mor ekonomi dışsallıkların varlığını vurgulamaktadır : aktörlerin etkilendiği ve kendi etkilerini bıraktıkları kültürel çevre küresel bir kamu malıdır. Böylelikle mor ekonomi kültür elemanını sürdürülebilir kalkınmanın bir parçası haline getirir.

Ek maddeler

Notlar ve referanslar

  1. Le Journal des Arts
  2. Birinci mor ekonomi kurumlararası çalışma grubunun vardığı sonuçlar
  3. Le Monde.fr
  4. Jean-Jacques Aillagon, Bruno Bourg-Broc, Bernard Cerquiglini, Gilles Ciment, Joëlle Garriaud-Maylam, José Luís Dicenta Ballester, Renaud Donnedieu de Vabres, Mercedes Erra, Pierre-Antoine Gailly, Jérôme Gouadain, Claudie Haigneré, Jean-Hervé Lorenzi, Jean Musitelli, Alain-Dominique Perrin, Odile Quintin, Bernard Ramanantsoa, Jean-François Rial, Pierre Simon
  5. Mor Ekonominin ilk Uluslararası Forum sitesi
  6. Bernard Cerquiglini, Joëlle Garriaud-Maylam, Jérôme Gouadain, Jean-Hervé Lorenzi, Jean Musitelli, Odile Quintin, Pierre Simon, kaynak http://www.diversum.net/fichiers/File/Asso_diversum_10-05-2010_fr.pdf
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/30/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.