İrtidad

İrtidad ya da ridde, İslam dinini bırakarak başka bir dini kabul etmek veya İslam'ı terk etmek. İrtidadda bulunan kişiye mürted denir. İrtidat klasik kelam kitaplarında elfaz-ı küfür başlığı altında ele alınır.

Ceza

Fıkıhtaki görüşler

Kişinin mürted sayılması için aranacak koşullar konusunda görüş ayrılığı vardır. Çocuklar ve aklı yerinde olmayanlar için irtidad söz konusu edilemez; genellikle sarhoşlar için de irtidad cezası öngörülmez. Zor ya da tehdit durumunda da irtidad geçerli sayılmaz.

Şeriat hukukunda mürtede verilecek ceza konusunda farklı görüşler vardır ancak hepsinin birleştiği nokta; irtidad cezasının ölüm olduğudur.[1] Bu konudaki hadis şöyledir: "Kim dinini değiştirirse onu öldürün" [2]

Ancak bazı müçtehitler mürtede ceza öncesi tövbe için süre verilmesini, eğer kararından dönmüyorsa cezanın uygulanması gerektiğini savunur.[3]

Kadınlar için de ölüm cezasının geçerliliği tartışmalıdır; örneğin Ebu Hanife'ye göre kadınlar öldürülemez.

Öte yandan mezheplerin çoğuna göre eşlerden birinin irtidad etmesi evlilik birliğine son verir. Mürtedin tanıklığı geçerli değildir. Mürted mirasçı olamaz; ölümünden sonra malların nasıl paylaşılacağı konusunda ise değişik görüşler vardır.

Günümüzdeki durum

Mürtede ölüm cezası verilmesi günümüzde özellikle çoğunluğu Müslüman ülkelerde tartışılmakta olan bir konudur. Halihazırda ölüm cezası ve daha hafif cezalar uygulayan ülkeler bulunmaktadır. (Bakınız: Dinden çıkma#Cezalandırılması). Müslüman halkın görüşünü öğrenmek için Pew Araştırma Merkezi 2012'de çeşitli ülkelerdeki Müslümanlar arasında bir anket yapmıştır. Bu ankette Müslümanlara ülkelerinin şeriat ile yönetilmesini isteyip istemedikleri sorulmuş, isteyenlere mürtede ölüm cezasını verilmesini destekleyip desteklemedikleri sorulmuştur. Anketin sonuçları şöyledir:[4]

Orta Doğu ve Kuzey Afrika
Ülke Şeriat % Şeriat % içinde mürtede ölüm % Mürtede ölüm %
Mısır 74 86 63,6
Filistin 89 66 58,7
Ürdün 71 82 58,2
Irak 91 42 38,2
Tunus 56 29 16,2
Lübnan 29 46 13,3
Güney ve Güneydoğu Asya
Ülke Şeriat % Şeriat % içinde mürtede ölüm % Mürtede ölüm %
Afganistan 99 79 78,2
Pakistan 84 76 63,8
Malezya 86 62 53,3
Bangladeş 82 44 36,1
Tayland 77 27 20,8
Endonezya 72 18 13,0
Güneydoğu Avrupa ve Orta Asya
Ülke Şeriat % Şeriat % içinde mürtede ölüm % Mürtede ölüm %
Rusya 42 15 6,3
Tacikistan 27 22 5,9
Kırgızistan 35 14 4,9
Bosna 15 15 2,3
Kosova 20 11 2,2
Türkiye 12 17 2,0
Arnavutluk 12 8 1,0
Kazakistan 10 4 0,4

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Buhârî, Cihâd, 149
  2. Sahih-i Buhari, Cihad, 149
  3. İbn-i Hişam, Sîre, 4/72.
  4. "Beliefs about Sharia". Pew Research Center. 30 Nisan 2013. 2 Eylül 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160902012529/http://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-society-beliefs-about-sharia/. Erişim tarihi: 6 Aralık 2015.

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/3/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.