Kutsal Ruh

Hristiyanlık

Kutsal Ruh, Hristiyanlıktaki teslis inancının üçüncü ayağı. Baba ve Oğul ile birlikte Tanrı'nın ruhu olduğuna inanılır. "Kutsal Ruh"un Arapçası Ruhu'l-Kudüs'tür.

Etimoloji

Yunanca Pneuma sözcüğü ruh anlamına gelir ve Yeni Ahit'te yaklaşık 400 kere kullanılır. Bu sözcük Yunancada bazen rüzgar veya can anlamında da kullanılır ve Yeni Ahit'teki kullanımlarından en az 90'ı Kutsal Ruh'u kasteder. Bu sözcük Eski Ahit'te Kutsal Ruh anlamında 3 kez kullanılmıştır.

İbranice'de "רוח הקודש" şeklinde yazılır Ruah hakodeş şeklinde okunur. Birçok Hristiyan perspektifine göre Kutsal Ruh; Tanrı'nın kendisi, Tanrı'nın bir yansıması ya da Tanrı'nın bir tezahürüdür. Kutsal Ruh, Tanrı'nın kendi varlığını insanda hissettirmesidir. Hristiyanlığa göre insanın kendi içinde hissettiği iman gücü, inanç ve Tanrı'yla konuşma vb. duygular Kutsal Ruh'un tezahürleridir.

İncil'deki ayetlere göre Kutsal Ruh Tanrı'nın Ruhudur; Tanrı kendi Ruhunu İsa'ya iman edenlerin içine göndererek İnsanlarla barışır. İnsanlar artık bu dünyada iken görmedikleri Tanrıyı içlerinde olan kutsal Ruh vasıtası ile tanırlar ve Onun Ruhunun gücüyle kutsal olarak yaşıyabilirler. İsa dünyadayken kendisine iman edenlere Babadan çıkan (Tanrıdan) Gerçeğin Ruhu içinize gelince sizi her gerçeğe yönlendirecektir demiştir.

İslâm'da

Kur'an'da ve hadislerde de geçen Ruh-ül Kudüs ifadesinin Kutsal Ruh olduğu iddia edilir.[1] Bununla birlikte Kur'an'ın modern çevirilerinde Ruh-ül Kudüs Cebrail anlamında kullanılır.[2]

Yahudilikte

İbranice'deki ruh ha-kodeş ibáresi Yahudiliğin kutsal kitabı Tanah'ta ve diğer Yahudilik metinlerinde Yehova'nın Rúhu anlamında kullanılır (İbranice'deki orijinal ibáre: רוח הקודש). Tanımlama edatı olan "ha" kullanılmadan sadece ruh kodeşka (senin kutsal rúhun) şeklinde de kullanıldığı görülür. Yahudilikte "Kutsal Rúh" kavramıyla genellikle peygamberliğin ve hikmetin iláhí yönü kastedilir. Metinde kastedilen anlama göre kimi yerlerde Allah'ın iláhí kudretinin, sıfatlarının, fiillerinin yarattığı varlıklardaki yansıması anlamında da kullanılmaktadır.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Kur'an ve Üçlü Birlik İncil.com. Erişim: 14 Şubat 2012.
  2. Bakara 87 Diyanet.gov.tr. Erişim: 14 Şubat 2012.
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.