Krezüs

Testi üzerinde Karun, Louvre (G 197)

Krezüs, Kroisos ya da Karun [1] Lidya kralı. MÖ 560-546 yılları arasında tahtta kalmıştır.[1]

Kroesus, Lidya´yı gücünün zirvesine taşımıştı. Kral Krezüs zamanında Lidya, ticaret ve altın madenciliği ile çok zenginleşti.

Batı Anadolu'daki Yunan şehir devletlerini istila ederek ve doğudaki seferleriyle devletinin sınırlarını şimdiki Kızılırmak sınırına kadar genişletti. Mermnad Hanedanı'ndan gelen Krezüs [1] Lidya kralı Alyattes'in oğluydu. MÖ 549'da Perslere karşı Babilliler, Mısır ve Sparta ile ittifak kurmuştu. Bu ittifaka güvenerek Pers İmparatorluğu'na savaş açtı. Kapadokya'ya saldıran Krezüs, Pers kuvvetleriyle MÖ 547'de[2] Pteria Muharebesi'nde karşılaştı ancak savaş alanında iki taraf da kesin bir sonuç elde edemedi.[1] Beklediği yardım gelmeyince başkent Sard'a geri çekildi. Pers Kralı Sirus onu takip etti ve Lidya´yı Pers topraklarına kattı.

Efsaneler ve deyimler

Karun antik ve ortadoğu halkları arasında "Karun kadar zengin" vb. birçok halk deyimine ve efsanesine konu olan, ismi zenginlik ile sinonim olarak kullanılan kişidir. Antik çağın bilinen en zengin kralı olan Krezüs mitolojiye göre her tuttuğunun altın olması için ilâhlara yalvarır; bu dileği kabul edilince mutluluğa erişeceğini sanır. Ancak çok zengin olduğu halde mutluluğu bir türlü bulamayan kral acı içinde kıvranarak ölür.[3]

Tarihçi Taberi efsane ve deyimlerdeki kişinin Musa zamanında yaşayan farklı bir kişi (Koreh) olduğuna inanmıştır.[4]

Kroesus'un Arap, Yahudi ve Pers medeniyetlerinde Karun şeklinde anılmaktadır.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. 1 2 3 4 Anadolu Uygarlıkları - Kroisos (Krezus, Karun)
  2. Rollinger, Robert, "The Median "Empire", the End of Urartu and Cyrus' the Great Campaign in 547 B.C.
  3. Tarihin seyrinde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı Bülteni
  4. Taberi, V, s.213
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/10/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.