Koca Balkan Dağları

== Ç O K _ P U Ş T S U N U Z _ A-Q ==

Ç O K _ P U Ş T S U N U Z _ A-Q

== Ç O K _ P U Ş T S U N U Z _ A-Q ==

Koca Balkan Dağları
İskar Nehri ve Vadisi

Koca Balkan Dağları, Bulgaristan'ı kuzeybatıdan doğuya, ortasından bölen, 600 kilometre civarında bir dağdır. En yüksek yeri Botev'dir (2.376 m). Bulgarca, Стара Планина (Stara Planina) adına sahiptir. Ünlü Şipka Geçidi ve savaşlarının yapıldığı dağdır.

Balkan Sıradağları (Kısaca Balkan), adı bulgarca ve sırpça Stara Planina olup Güney Avrupa'da bulunan kıvrımlı sıradağdır, asıl tarak kısmı bu günkü Bulgaristan'dadır. Sıradağa göre Balkan yarım adası olarak adlandırılır.

Dağın kapladığı bölgede doğa parkı olarak dört milli park kurulmuştur : bunlar Sinite Kamani ; Balgarka ; Wratschanski Balkan ve stranina Planina'dır.) , ayrıca bitkiler ve canlıların (flora ve faunanın) korunabilmesi için birçok doğal alanlar rezervlidir.

Antik çağlarda Balkan dağları Hemus (Bulgarca, XeMyc) , yunanca Aimoç ; trakyaca : Haimos ve latincede Haemus olarak adlandırılmıştır.

Osmanlı Türkleri 14.Yüzyıl ile 17.Yüzyıl arasında bölgeyi adım adım işgal etmiş ve orada 19.Yüzyılın sonuna dek hükmeden güç haline gelmiştir.

Balkan kelimesi buna uygun olarak Türkçeden gelmektedir ve çok ağaçlı,çalı çırpılı, veya çok ormanlı dağlar anlamını taşımaktadır.

Bununla birlikte Türkmenista'dada 'Büyük Balkan (Uly Balkan) olarak adlandırılmış bir sıradağ zinciri vardır, hatta orada başkenti Balkanabat olan bir bölge (provins)'de vardır.

Coğrafya

Konum ve Bölümler

Balkan sıradağları 600 Km uzunluğunda olup,Balkan Yarımadasının kuzey kenarında doğu batı yönünde aşağı Tuna nehrinin düzlemlerine doğru ilerlemektedir.Sıradağ Trakya arazisinin doğal kuzey sınırını teşkil etmektedir.Yuvarlatılmış dağlık görünümü ile bu sıradağ güneye doğru dik olarak alçalır ve birçok geçitlere sahiptir, bu geçitlerden en önemli olanları Şipka Geçiti ile Devlet (Republik) Geçiti'dir.Ayrıca birçok yarma vadiler tarafından kesilir, bu vadilerden en görkemli olanı Iskar vadisidir, en yüksek tepesi (2376 m) dir.

Dağlık alan batıdan doğuya doğru üç bölüme ayrılır : Batı Balkan, Orta Balkan (Yüksek Balkan) ve Doğu Balkan (Küçük Balkan) ; benzer şekilde kuzeyden güneye doğruda üç bölüme ayrılır ; Ön Balkan (Pred-Balkan), Asıl Tarak (Sırt) ve Alt-Balkan (Pod-Balkan). Batıda 2169 metreye kadar yükselen Batı Balkan Sırbistan ile Bulgaristan arasındaki doğal sınırı oluşturur.Orta Balkanların batı sınırı Iskar-Yarması veya Botewrad Geçiti ile işaretlenmiştir, ve Doğu (Küçük) Wratnik Geçiti'nde başlar.

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/7/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.