Kitab-ı Akdes

Bahailik

Merkez figürler
Bab
Bahaullah
Abdülbaha
Şevki Efendi
Kutsal metinler
Kitab-ı Akdes
Kitab-ı İkan
Saklı Sözler
Yedi Vadi ve Dört Vadi
Kurumlar

Bahai Dini’nin Velisi
Yüce Adalet Evi
Ruhani Mahfiller

Tarih

Bahai tarihi · Kronoloji
Babilik · Şeyh Ahmet
Zulüm

Önemli kişiler

Martha Root · Tahire
Bedi · Havariler
Emrin Elleri

Ayrıca bakınız

Semboller · Kurallar
Öğreti · Metinler
Takvim · Bölümler
Hac · İbadet

Bahailik maddeleri

Kitab-ı Akdes, Bahailik'in en önemli kutsal kitabı. Arapça el-Kitab el-Akdes adıyla, Arapça yazılmıştır. Yine de çoğunlukla Farsça ismi olan Kitab-ı Akdes kullanılır. Bazen sadece "Akdes" veya "Akdes Kitabı" olarak da anılır. Akdes kelimesinin anlamı "en kutsal, en mübarek"tir.

1873 yılında Akkâ'da Abbud evinde, Mirza Hüseyin Ali'nin iç ve dış düşmanları tarafından sarıldığı bir sırada insanları 1000 yıla kadar temin edecek manevî bir hazine kaynağı ve fazilet özü olarak Tanrı tarafından indirildiğine inanılır.

Bu kitapta yazılı olanların şu şekilde özetleyebiliriz: Şer'î hükümler, Krallara ve Cumhurbaşkanlarına uyarı bildirileri, İnsanlık âleminin birliği, Ekonomi, Savaş sebebi olan anlaşmazlıkların nasıl çözülebileceği, Prensipler ve öğütler, Şimdiye kadar hiçbir semavî dinde görülmemiş olan ve İlâhî dinin birliğini koruyan Ahd ve Mîsâk'ın belirtilmesi, Dünyada gerçek Adalet ve Medeniyetin devam ettirilebilmesi için Adalet Evi ve Bahai Dünya düzeninin kurulması hakkında vs.

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/26/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.