Kasper

Aziz Kasper

Kasper veya Aziz Kasper, İsa'nın doğumu üzerine, onu gören yıldız bilimciden birisidir. 7. yüzyıldan beri Katolik Kilisesi tarafından aziz olarak kabul edilmektedir.

İncil'de ki yeri

Matta İncilinin, 2. Bölümünde yer alan 1 ile 12. ayetler arasında diğer arkadaşlarıyla beraber şöyle bahsedilmektedir:

Matta 2:1-9
 1. İsa’nın Kral Hirodes devrinde Yahudiye’nin Beytlehem Kenti’nde doğmasından sonra bazı yıldızbilimciler doğudan Yeruşalim’e gelip şöyle dediler:
 2. “Yahudiler’in Kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda O’nun yıldızını gördük ve O’na tapınmaya geldik.”
 3. Kral Hirodes bunu duyunca kendisi de bütün Yeruşalim halkı da tedirgin oldu.
 4. Bütün başkâhinleri ve halkın din bilginlerini toplayarak onlara Mesih’in nerede doğacağını sordu.
 5. “Yahudiye’nin Beytlehem Kenti’nde” dediler. “Çünkü peygamber aracılığıyla şöyle yazılmıştır:
 6. ‘Ey sen, Yahuda’daki Beytlehem, Yahuda önderleri arasında hiç de en önemsizi değilsin! Çünkü halkım İsrail’i güdecek önder senden çıkacak.’ ”
 7. Bunun üzerine Hirodes yıldızbilimcileri gizlice çağırıp onlardan yıldızın göründüğü anı tam olarak öğrendi.
 8. “Gidin, çocuğu dikkatle arayın, bulunca bana haber verin, ben de gelip O’na tapınayım” diyerek onları Beytlehem’e gönderdi.
 9. Yıldızbilimciler, kralı dinledikten sonra yola çıktılar. Doğuda görmüş oldukları yıldız onlara yol gösteriyordu, çocuğun bulunduğu yerin üzerine varınca durdu.
 10. Yıldızı gördüklerinde olağanüstü bir sevinç duydular.
 11. Eve girip çocuğu annesi Meryem’le birlikte görünce yere kapanarak O’na tapındılar. Hazinelerini açıp O’na armağan olarak altın, günnük ve mür sundular.
 12. Sonra gördükleri bir düşte Hirodes’in yanına dönmemeleri için uyarılınca ülkelerine başka yoldan döndüler.

[1]

Kaynakça

 1. http://incil.info/kitap/Matta/2
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.