İstanbul Anadolu Lisesi

İstanbul Anadolu Lisesi ya da eski adıyla Kenan Evren Anadolu Lisesi, Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi Tahtaköprü Caddesi'nde, Fenerbahçe Stadyumu'nun bitişiğinde bulunan 3'er katlı iki binadan oluşan, 4 yıllık, yabancı dili İngilizce, ikinci yabancı dili ise Almanca olan lise.

Binanın sınırları duvarlarla çevrilidir. Binanın bahçesinde kooperatif, kapıcı odası olarak kullanılan iki küçük müştemilat vardır. Ayrıca bir beden eğitimi salonu, iş atölyesi, laboratuvar, halı futbol sahası, kapalı tiyatro salonu gibi bölümleri de mevcuttur.

Okulun Tarihçesi

Fenerbahçe Stadyumu'na bitişik olan bina, 1899 yılında Sultan Abdülhamit zamanında Zühtüpaşa Milli Eğitim Bakanı için yapılmış, 1900 senesinde Hamidiye Erkek Ortaokulu adıyla öğrenime başlamıştır. İkinci bina ise 1902 yılında Hamidiye Kız Ortaokulu adıyla açılmıştır. Okulun ilk müdürü Eşref Efendidir. Okul Meşrutiyet'in ilanından sonra Emrullah Efendi Milli Eğitim Bakanı iken Numune Ortaokulu adıyla isimlendirilmiştir. I. Dünya Savaşı sırasında okul Kadıköy Yeldeğirmeni semtine nakledilmiştir. Mondros mütakeresinden sonra Yeldeğirmeni'ndeki okul, o zaman Osmangazi adını taşıyan Ali Şamil Paşa köşküne taşınmıştır.

Okul 1 Aralık 1919'da Sultaniye'ye çevrilince her iki bina Kadıköy Sultaniyesi adı altında öğretime başlamıştır. Halk okula fazla rağbet gösterdiğinden mevcut binalar yeterli gelmemiştir. Süreyya Paşanın halası Zehra Hanım adına birinci binanın doğusunda iki dershaneli bir pavyon inşa edilmiştir.

1922-1923 Cumhuriyetin ilanının üzerine okulun adı Liseye çevrilmiştir. 1933-1934 öğretim yılında Haydarpaşa Tıp Fakültesi İstanbul'a kaldırıldığından Kadıköy Lisesinin bir bölümü Haydarpaşa Lisesine devredilmiştir.

1950 yılında Kız Ortaokulu kaldırılarak karma öğretim yapılmış, adı da Kadıköy Ortaokulu olmuştur.

1982-1983 Öğretim yılında Kadıköy Lisesi adı ile okul liseye dönüştürülmüştür.

1933-1934 öğretim yılında 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren Orta 2 sınıfta Eğitim görmüş olduğundan, okulun adı 5 Nisan 1983'te Kenan Evren Lisesi olmuştur.

1998-1999 Eğitim ve Öğretim yılında Kenan Evren Anadolu Lisesi olarak değiştirilmiştir.

2010-2011 Eğitim ve Öğretim yılında İstanbul Anadolu Lisesi olarak değiştirilmiştir ve öğretime devam etmektedir.

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.