Kârûn

Kârûn, Efsaneler, Kuran ve halk edebiyatında bahsi geçen çok zengin kişi.

Efsaneler

Testi üzerinde Karun, Louvre (G 197)

Lidya kralı Krezüs'ün zenginliği mitolojilere konu olmuştur. Antik çağın bilinen en zengin kralı olan Krezüs mitolojiye göre her tuttuğunun altın olması için ilâhlara yalvarır; bu dileği kabul edilince mutluluğa erişeceğini sanır. Ancak çok zengin olduğu halde mutluluğu bir türlü bulamayan kral acı içinde kıvranarak ölür.[1] Tarihte ilk metal parayı basan Krezus ortadoğu halkları tarafından Karun ismiyle anılmaktadır.

Anadoludaki en eski Yahudi yerleşimlerinin Lidya topraklarında bulunması[2][3] sebebiyle hikayenin Yahudiler vasıtasıyla zaman, mekan gibi niteliklerinin değişerek Ortadoğu halkları arasında yayılması olasıdır.[4]

Tevrat'a (sayılar 16. bölüm[5]) göre Musa ile tartışan, ancak zenginliği ile ilgili bilgi bulunmayan Korah anlatısı yer alır.

Kur'an'da

Kur'an'da Kârûn'dan Kasas, Mü’min ve Ankebût Sûrelerinde bahsedilir. İsrailoğulları'ndan olduğu ve çok zengin olduğu söylenir. Kur'an'da serveti "Biz ona, anahtarlarını (bile taşımanın) güçlü bir topluluğa ağır geleceği hazineler verdik." şeklinde tanımlanır. Serveti ile böbürlenir ve "Bunlar bana bendeki bilgi ve beceriden dolayı verilmiştir," der. Mûsâ'nın mucizelerine inanmaz,[6] onu yalancılıkla ve sihirbazlıkla suçlar. Bunun sonucunda Allah tarafından -Firavun ve Hâmân gibi- helak edilir.[7]

Halk edebiyatı

Kârûn'a binaen "Karun kadar zengin olmak" vb. deyimler türetilmiştir.

Gaziantep yöresine ait bir türküde Kârûn'dan şöyle bahsedilir.

Kul Himmet üstadım gelse otursa
Hakk'in kelâmını dile getirse
Dünya benim deyi zapta geçirse
Karun kadar malın olsa ne fayda

Karun Hazinesi isimli eserler Uşak Arkeoloji Müzesinde sergilenmektedir.[4]

Ayrıca bakınız

Kaynaklar

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/20/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.