John Wycliffe

John Wycliffe
Doğumu 1328 dolaylarında
Ipreswell, İngiltere
Ölümü 31 Aralık 1384 (yaklaşık 56 yaşında)
Lutterworth, İngiltere
Çağı Orta Çağ felsefesi
Bölgesi Batı felsefesi
Önemli fikirleri Wycliffe İncili

John Wycliffe (Telâffuz: con wiklif. y 1320 - 31 Aralık 1384) bir İngiliz skolastik filozofu, ilahiyatçı, Kutsal Kitap tercümanı, reformcudur. Oxford’da dersler vermiştir. 14. yy’da Roma Katolik Kilisesi içinde, önemli bir muhalifti.[1] İsminin değişik yazımlarına kaynaklarda Wyclif, Wycliff, Wiclef, Wicliffe, Wickliffe olarak rastlanabilir.

Wycliff, rahip sınıfının ayrıcalıklarını eleştirdi. Sahip oldukları ayrıcalıklar, rahip sınıfının İngiltere’de güçlü olmasının temel sebebiydi. Yerel kiliselerin dini ayinlerdeki lüksünü ve tantanasını eleştirdi.[2] Wycliffe Kutsal Kitap’ın konuşma diline tercüme edilmesi taraftarıydı. 1382 senesinde Vulgata’yı esas alarak zamanının konuşma dili olan Orta İngilizce’ye, günümüzde Wycliffe’in Kutsal Kitabı olarak bilinen tercümeyi yaptı. Yeni Ahit’i kendisinin, Eski Ahit’i çalışma arkadaşlarının tercüme ettiği tahmin edilmektedir. Tercüme 1384 senesinde tamamlanmış görünmektedir. 1388 ve 1395’te Wycliff’in asistanı John Purvey tercümenin güncellenmiş versiyonlarını hazırladı.

Wycliffe’in takipçileri Homurtucular (Lollards) olarak bilinirdi. Cebrîlik, tasvir karşıtlığı (ikonoklazm), papakralcılığı savunuyorlardı. Buna mukabil, azizlerin ululanmasına, sakramentlere, ölü ayinlerine, transubstansiasyona, ruhbanlık geleneğine ve Papalık kurumuna karşıydılar.

16. yy’dan başlayarak Homurtucular hareketi, Protestan Reformu’nun tetikleyicisi olarak görülmektedir. Bu görüşte olanlar için, Wycliffe, skolastik çağın akşam yıldızı, İngiliz reformasyonunun ise sabah yıldızı idi.[3] Wycliffe’in Latince yazıları, Çek reformcu Jan Hus’un öğretilerini ve felsefesini derinden etkiledi. Onun 1415’te idamı, Husçu Savaşlarını başlatmıştır.[4]

Kaynakça

  1. Andrew Larsen, “John Wyclif yaklaşık 1331-1384”; ed. Ian Christopher Levy; A Companion to John Wyclif. Late Medieval Theologian, Leiden: Brill, 2006; s. 1-61
  2. Lacey Baldwin Smith; This Realm of England: 1399 to 1688; (3rd ed. 1976); s. 41
  3. Emily Michael, “John Wyclif on body and mind.” Journal of the History of Ideas; 2003; s. 343
  4. Joseph Wilhelm, “Jan Hus” The Catholic Encyclopedia. Vol. 7. New York: Robert Appleton Company, 1910]
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/1/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.