Havari

Havârî (Yunanca: Απόστολος, Apostolos - Elçi), İsa'nın öğüt ve inançlarını yayma işiyle görevlendirdiği mürit ve öğrencilerinden her biri. Havari sözcüğü ile çoğunlukla "İsa'nın 12 Havarisi" kastedilmekle birlikte, kavram İsa'nın Hıristiyanlığı yaymaya çalışan bazı diğer öğrencileri için de kullanılır. Yeni Ahit'in ilk dört bölümünü oluşturan Kanonik İncillerden Matta ve Yuhanna İncilleri aynı isimlerdeki havariler tarafından yazılmıştır.

Etimoloji

Türkçeye Arapçadan geçen havari (Arapça: حَوْرٌ ḥawārī) sözcüğü, Arapçaya da Kilise Habeşçesinden geçmiş olup aslen "yolcu, elçi, haberci" anlamlarına gelir.[1] Arapça "hwr" ve öncesinde İbranice ve Aramice kökenli "xwr" (beyaz olma) kavramıyla alakası yoktur.[1] Sözcüğün bazı Batılı dillerdeki karşılıkları da Yunanca "apostolos" (elçi) kavramından gelir.[2]

İsa'nın On iki Havarisi

Hristiyanlık

İsa, Romalılar ve kendisinin Mesih olduğuna inanmayan Yahudiler tarafından çarmıha gerilmek üzere yakalandığında Petrus onun bir havarisi olduğunu üç defa inkâr etmiştir. İnkâr edeceği İsa tarafından Son Yemek'te kendisine bildirilmiştir ancak Petrus buna inanmamıştır. Dört incil'de de bu olay aynı şekilde anlatılır.
2006 yılında da National Geographic Society tarafından yaklaşık 1800 yıl önce yazılmış "Yehuda'nın Müjdesi"'ne ulaşılmıştır. Yehuda'nın Müjdesi, İskariot (Katil) olarak adlandırılmış Yehuda'nın İsa'yı Romalılara ve Yahudilere ispiyonlamasının arkasında başka güdüler olabileceği ve suçsuz olabileceği tartışmalarını gündeme getirmiştir. Yehudanın çeşitli kaynaklarda İsaya ihanet etmesi nedeniyle Hristiyan inancı figürlerinde görülen çarmıha gerilen İsanın aslında kendisi olduğuna inanılır. Bu ihanet nedeniyle Allah Yehudayı İsa nın görüntüsüne dönüştürmüştür ve çarmıha gerilen aslında Yehudanın İsaya dönüşmüş halidir.

İslam'da Havariler

Havarilerden Kur'an'da Âl-i İmrân, Mâide ve Saff Surelerinde bahsedilmektedir.[3]

Kur'an'da bahsi geçen ayetler

Dış bağlantılar

Kaynakça ve notlar

  1. 1 2 "havari." Nişanyan Sözlük. Erişim: 5 Ocak 2015
  2. "apostle." Online Etymology Dictionary. Erişim: 5 Ocak 2015
  3. "Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali", Diyanet İşleri Başkanlığı
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/23/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.