Harşena Dağı

Tarihi evler ve yukarıdaki kaya mezarları.

Harşena Dağı, Amasya il merkezine hakim 272 metre yüksekliğinde bir tepedir. Tepe üzerinde yer alan kalesi ve alt kısımlarındaki kaya mezarları ile 2015 yılında Dünya Mirası Geçici Listesine dahil edilmiştir.[1]

Amasya, bulunduğu konum itibarıyla, son derece önemli bir kavşak noktada yer almaktadır. Bu özelliği nedeni ile tarih boyunca birçok devlet tarafından yönetilmiştir. Amasya'dan geçen Yeşilırmak Nehri'nin hemen kenarında yer alan Harşena Dağı, binlerce yıldır iskan edilegelmiştir. Bölgeye ait yerleşim Erken Tunç Çağı'na kadar gitmektedir. Bu dönemden sonra bölge, Frigya, İskit-Med, Pers, Pontus, Roma, Doğu Roma, Danişment, İlhanlı, Selçuklu ve Osmanlı hakimiyetine girmiştir.

Pontus Krallığı, M.Ö. 301 yılında Pers satraplarından I. Mithridates tarafından, Amaseia'da (Amasya) kurulmuştur. Amaseia'nın Pontus Krallığı'na başkent ilan edilmesi ile birlikte, Harşena Dağı'na anıt mezarlar inşa edilmeye başlanmıştır. Bu mezarları yükseklikleri 8-15 metre arasında değişmektedir. Kızlar Sarayı bölgesinde, Kurucu Kral I. Mithridates Ktistes’den I. Pharnakes'e kadar hüküm süren beş krala ait kaya mezarları bulunmaktadır.[2]

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.