Hanedan

Birleşik Krallık hükümdarı II. Elizabeth ve dahil olduğu Cermen kökenli Windsor Hanedanı'nın diğer üyeleri halkı selamlarken

Hanedan; bir dizi hükümdar veya devlet adamının dahil olduğu geniş ve nüfuzlu sülale. Türkçeye Farsçadan geçen sözcüğün kökü "hane" (ev) kelimesine dayanır.[1]

Tarih boyunca pek çok ülke ve bölge güçlü hanedanlar tarafından yönetilmiştir. Bunlara örnek olarak Avrupa'ya uzun yıllar hakim olmuş Habsburg Hanedanı veya İslam dünyasına uzun yıllar hakim olmuş Osmanlı Hanedanı verilebilir.

Kaynakça

  1. "hane." Nişanyan Sözlük. Erişim: 1 Şubat 2015
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/10/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.