Hâmân

Hâmân, Kitab-ı Mukaddes ve Kur'an'da değişik anlatılara konu olan şahıstır. Kitab-ı Mukaddes'te Babil Sürgünü'nde esaret altında tutulan Yahudi topluluğun düşmanı ve Babil Kralı Ahaşveroş’un yardımcısı olarak anlatılmıştır. [1]

Kur'an ise onu, Firavun'un başveziri olarak anlatır. Firavun, Musa ile tartışır ve Musa'nın gökte olan tanrısına ulaşmak için yüksek bir kule yaptırmasını emreder.[2] Bununla birlikte Kur'an'da kulenin adı ve yeri verilmez.[3] Ancak genel Kur'an anlatımlarında Musa ve Firavun Mısır'la bağlantılı olarak ele alınır. Bahsedilen tarzda bir kulenin Mısır topraklarında bulunamaması sebebiyle Kur'an anlatılarını tarihselleştirme amacıyla yapılan bazı yorumlarda bu kulenin bir piramit veya Babil Kulesi olabilme ihtimalleri üzerinde durulmaktadır.

Kitab-ı Mukaddes’te Hâmân

Hâmân konusu Kitab-ı Mukaddes'te Ester 5-9 bölümlerinde geçer.

Hâmân Yahudilerin Babil Sürgünü sırasında Kral Ahaşveroş’a yakınlığı ile bilinen mal-mülk sahibi oğulları ve yandaşlarıyla da güçlü birisidir. Kralın mühür yüzüğünü taşır ve birlikte şölenlere katılıp içki içerler. Ancak Yahudilerin ve Mordekay’ın düşmanıdır ve onları yok etmek istemektedir. Kraliçe Ester ise Mordekay’ın amcası Avihayil’in kızıdır ve kraliçeliğe kadar yükselmiş, Krala ne isterse yaptırabilme gücüne erişmiştir. Ester bir şölen verir ve şölene yalnızca Kral ve Hâmân’ın çağrılmasını buyurur.

Şarap içerlerken kral Ester’e yine sorar: “İsteğin nedir, Kraliçe Ester? Ne istersen verilecek. Dileğin nedir? Krallığın yarısını bile istesen sana bağışlanacak.” Ester: “Ey kralım, eğer benden hoşnutsan ve uygun görüyorsan, isteğim canımı bağışlaman, dileğim de halkımı esirgemendir.

Ahaşveroş “Böyle bir şeyi yapmaya cüret eden kim, nerede bu adam?” diye sorar. Ester, “Düşmanımız, hasmımız, işte bu kötü Hâmân’dır!” dedi.

Kral Ahaşveroş Yahudi düşmanı Hâmân’ın malını mülkünü Kraliçe Ester’e, Hâmân’dan geri almış olduğu mühür yüzüğünü Mordekay’a verir. Mordekay Esterin malının mülkünün yöneticisi olur. Hâmân’ın on oğluyla beraber beş yüz yandaşı öldürülür. (Ester : 5-9)

Kur'an'da Hâmân bahsi geçen ayetler

Ayrıca bakınız

Kaynakça

Kaynaklar

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/11/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.