Tretman

Treatman veya geliştirim senaryosu, genellikle film, televizyon programı ve radyo oyunu için tasarlanır. Sahne kartları ve senaryonun ilk aşaması arasındaki adımdır. Treatman genelde sinopsisden uzun, film öyküsünden kısa olur.[1] İdeal bir tretmanın uzunluğunun ne kadar olduğuna dair bir fikir birliği yoktur. [2] Treatman, bir sanat eserinden ziyade filmi, yapımcılara ve ajanslara pazarlama metnidir.[2] Öykü geliştirilirken, çekilecek filmin akışı ve her görüntüsü bu evrede tasarlanır. Öyküdeki her çekim içeriği ve bunun ayrım içindeki yeri tam olarak belirlenerek tıpkı perdede görüntüleneceği biçimde yazılır. Lakin yeri tanımlayıcı görüntüler yazılmaz. Örneğin; 20 planda Paris Kulesi gösterilicekse bu ve bunun gibi şeyler treatmana yazılmaz.

İki tür treatman vardır. Biri orijinal treatman taslağı, yazının gelişimi sürecinde oluşur;diğeri sunum treatmanı, sunum materyalı olarak tasarlanır.

Orijinal treatman taslağı

Genel olarak uzun ve detaylı olur. Sahnelerin tamamı ana-hatlarıyla belirlenir ve bir araya getirilir. Genelde, 30 standart A4 sayfasından fazla (Courier New yazı tipiyle 12 punto büyüklüğünde) ve 80 sayfadan az olur. Ortalama 40 sayfa civarında olur. Örneğin Terminatör filminin orijinal treatmanı 44 sayfadır.

Sunum treatmanı

Genellikle sunum treatmanları emir verilmesi üzerine yazılır. Bunlar sadece sahneleri meydana getiren olmazsa olmaz ve önemli hikâye olgularını içerir.Tüm hikâye basit bir kalıptadır. Bir konsept(fikir) ile başlar, sonra tema,sonra karakterler ve sonra önemli sahnelerin 4-8 sayfalık geliştirilmiş sinopsisi şeklinde yazılır. Bu yönetmen için çekim notlarının senaryonun içinde nasıl şekil alacağını belirler. Ve film yapımcısının gözden geçirmesi içindir. Ya da potansiyel yatırımcılar için yapılan öngösterimden sonra arkada bırakılan bir sunum notudur. Eğer bir yazılı metin sunulması gerekiyorsa bu treatman olmalıdır.Bunlar genellikle 3 sayfadan fazla,30 sayfadan azdır. Ortalama 7-12 sayfa olurlar.

Dikkat edilmesi gereken noktalar

Treatman'da dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır;

Kısaca;

Kullanımı

Treatmanlar film endüstrisinde satılan dökümanlar olarak geniş çapta kullanılmaktadır. Gelişim sürecinin bir parçası olarak taslak halinde üretilirler.

Senaristler treatmanı bir senaryonun başlangıc ayağı olarak kullanabilirler.Treatmanlar aynı zamanda fikri satmak için kullanılır. Treatmanlar senaryo tamamlanmadan önceki bir aşamadır.

Kaynakça

  1. Film Öyküsü, Sinopsis, Tretman, Senaryo|sinematek.org
  2. 1 2 Castello, John (2010) (Türkçe). Senaryo Yazımı. İstanbul: Kalkedon. s. 127. ISBN - 978-605-5679-59-0.

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/11/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.