Enternasyonalizm

Enternasyonalizm, hangi etnik kökenden olursa olsun dünya üzerindeki tüm insanların birbiri ile eşit sayılmasını öngören görüştür.

Enternasyonalist görüşlere sahip kişilere göre hiçbir ırkın diğerine bir üstünlüğü yoktur. Günümüzde genel olarak sosyalizmi savunan kişilerin kendileri tanımlamak için kullandıkları bir tanımdır. Ayrıca Enternasyonal adıyla dünya sosyalizminin ortak marşı sayılan bir şarkı bulunmaktadır.

Enternasyonalizmin savunucularından Vladimir Lenin, enternasyonalizmin milliyetçiliğin tam karşısında bir doktrin olduğundan bahseder. Lenin bu durumu şu şekilde ifade eder;[1]

"Bir sosyalist olarak ben, eğer düşman yurduma girmişse, yurdumu savunma hak ve görevine sahibim diyorsa, bu bir sosyalistin, bir enternasyonalistin, bir devrimci proleterin değil, milliyetçi bir darkafanın argümanıdır. Çünkü bu argümanda, işçinin sermayeye karşı devrimci sınıf mücadelesi yitip gidiyor, genelde tüm savaşın dünya burjuvazisi ve dünya proleteryası değerlendirilmesi yitip gidiyor, yani enternasyonalizm yitip gidiyor ve yerine sadece zavallı kemikleşmiş bir milliyetçilik kalıyor. Ülkem haksızlığa uğradı başka hiçbir şey umrumda değil - böyle bir argüman buraya varır, bu argümanın küçük burjuva milliyetçi darkafalılığı burada yatar."

Kaynakça

  1. V. İ. Lenin. Enternasyonaizm nedir?, 1918, Erişim tarihi: 27 Kasım 2016.
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/26/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.