Eş yükselti eğrisi

Eşyükselti eğrileri içeren topografik bir harita.

Eşyükselti eğrisi ya da izohips, bir haritada aynı yükseklikteki noktaları birleştiren hayalî eğrilere denir.

Eşyükselti eğrilerinin amacı, üç boyutlu yeryüzü şekillerini, iki boyutlu harita üzerinde temsil edebilmektir. Haritayı okuyan, bu eğrilere bakarak yeryüzündeki tepeleri, vadileri, ovaları, sırtları vs. gözünde canlandırabilir. Eşyükselti eğrilerinin okunması haritadaki diğer işaretlere kıyasla zordur ve eğitim gerektirir. Eşyükselti eğrilerinin bulunduğu harita türüne "topografik harita" denir.

Genel özellikler

Kaynakça

  1. İzohipslerin özellikleri, Erişim tarihi: 24 Nisan 2016
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.