Debi

Debi, bir akışkanın aktığı izleğin herhangi bir kesitinden birim zamanda geçen akışkan hacmidir.

Bir akarsuyun aktardığı su miktarını, bir boru sisteminin çeşitli noktalarında aktarılan akışkan miktarını belirlerken vb. yerlerde kullanılır. Hidrolojide, hidrolikte, akışkanlar mekaniğinde sıkça başvurulan bir kavramdır. Boyutu , genellikle kullanılan metrik birimi ve yaygın göstergesi Q harfidir.

Genelde kullanılan tanımı

Debi (veya Hacimsel debi), hacimsel akış hızı olarak tanımlanabilir.[1]

Formülü

Burada;[1]

"": Debi, biriminde.

"": Akışkanın Hızı, biriminde.

"": Kesitsel (Enkesit) vektörel alan, biriminde.

Kaynakça

  1. 1 2 İngilizce Vikipedi "Volumetric flow rate" maddesi
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/19/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.