Dayanışma

Dayanışma bir topluluğu oluşturan bireylerin duygu, düşünce ve ortak çıkarlarla birbirlerine karşılıklı olarak bağlanması.[1] Toplum içindeki sosyal ilişkilerden yararlanarak insanları birbirine bağlar. Terim sosyal bilimlerde, özellikle sosyolojide ve psikolojide yaygın olarak kullanılır.

Dayanışmanın ortaya çıkış biçimleri toplumdan topluma değişiklik gösterir. İlkel toplumlarda kan bağı ve akrabalık ilişkileri üzerine kurulu iken, daha gelişmiş ve karmaşık toplumlarda sosyal dayanışmanın birçok değişik kaynaklarının olabilir.

Sosyolojide kullanımı

Durkeim

Emile Durkeim'e göre toplumsal dayanışmanın biçimi toplumların özelliklerine göre değişir. Durkeim toplumsal dayanışmanın gelişmemiş toplumlarda "mekanik dayanışma", gelişmiş toplumlarda ise "organik dayanışma" şeklinde ortaya çıktığını belirtir.

Kaynakça

  1. TDK sözlüğü, dayanışma maddesi.
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/28/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.