Cunta

Cunta, yönetime kuvvet kullanarak el koyan askeri ya da siyasi grup.[1]

Cunta kendi başına sadece belirli bir komite veyahut idarî kurulun yönetimi anlamında kullanılırken, eğer cunta yönetimi askerî bir karaktere sahipse, yani komite veya kurul ordu mensuplarından oluşuyorsa (veya çoğunluğu ordu mensuplarıysa) yönetime "askerî cunta" denir. Bununla birlikte askerî cuntalar için de salt cunta ifadesi kullanılabilir.[2]

Köken bilimi

Latince jungere yani “katılmak” sözcüğünden türemiş olan terimin özgünü İspanyolca juntadır (hunta okunur) ve Türkçe dahil diğer dillere bu dilden girmiştir.

Geçmişte bilinen cuntalar

Günümüzde Cuntayla Yönetilen Devletler

Kaynakça

  1. Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press, 2003, Junta maddesi
  2. Compact Oxford English Dictionary, URL erişim tarihi 28. Nisan. 2007.
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/11/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.