Birleşik Krallık Parlamentosu

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda
Birleşik Krallığı Parlamentosu

Parliament of the United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland
56. Yasama Dönemi
Coat of arms or logo
Tür
Tür
Alt meclisler Lordlar Kamarası
Avam Kamarası
Başkanlık
Hükümdar
II. Elizabeth
6 Şubat 1952 tarihinden beri
Lordlar Başkanı
Frances D'Souza
1 Eylül 2011 tarihinden beri
Avam Başkanı
John Bercow
22 Haziran 2009 tarihinden beri
Yapı
Sandalye
 • 1,495
 • 845 Geçici ve Manevi Lord
 • 650 Avam Vekili
Lordlar siyasi grupları

Hükümet

Resmi Muhalefet

Diğer

 •      Crossbenchers (181)
 •      UKIP (3)
 •      Demokratik Birlik (3)
 •      Plaid Cymru (2)
 •      Ulster Birlik (2)
 •      Yeşiller (1)
 •      Bğmsz. İşçi (1)
 •      Bğmsz. Liberal Demokrat (1)
 •      Bğmsz. Sosyal Demokrat (1)
 •      Bğmsz. Ulster Birlik (1)
 •      Bağımsız (20)
 •      Manevi Lordlar (26)
Avam siyasi grupları

Hükümet

Resmi Muhalefet

Diğer Muhalefet

 •      Demokratik Birlik (8)
 •      SNP (6)
 •      Sinn Féin (5, katılmamakta)
 •      Plaid Cymru (3)
 •      SDLP (3)
 •      UKIP (2)
 •      İttifak (1)
 •      Yeşiller (1)
 •      Saygı (1)
 •      Bağımsız (3)

Başkan

 •      Başkan ve Vekilleri (4)
Seçimler
Avam son seçimleri
6 Mayıs 2010
Toplantı yeri
Westminster Sarayı, Londra, Birleşik Krallık
Website
www.parliament.uk

Birleşik Krallık Parlamentosu (İngilizce: 'Parliament of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland', kısaca: UK Parliament) Birleşik Krallığın en üst anayasal organıdır. Çift meclisli bir sistemi olan ülkede parlamento iki bölümden oluşur: Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası. Her iki meclis de Londrada bulunan Westminster Sarayında toplanırlar. Bu iki meclise, sınırlı şekilde kanun yapma yekisi olan ve bu yüzden parlamentonun üçüncü bir parçası sayılabilecek olan monarşinin temsilcisi kral/kraliçeyi (1952'den beri II. Elizabeth) de eklemek mümkündür.

Kraliyet Parlamentosunun özel durumu özgün bir parlamento egemenliği anlayışına dayalıdır.

Tarihçe

Bugünkü parlamento kökenini İngiliz Parlamentosundan, o da daha eski Anglosakson konseyi Witenagemot'dan alır.

İngiliz parlamentosu kavramı 1707 Birleşme Yasasından beri kullanılmaktadır. Bu yasa ile İngiltere ve İskoçya, Büyük Britanya Krallığı adı altında birleşti ve Edinburg'da bulunan İskoçya Parlamentosu dağıtılarak tüm yetkilerini yeni kurulan yeni parlamentoya devretti. (Özerk bir İskoç parlamentosu daha sonra 1999 yılında yeniden kuruldu.) Birleşik Krallık Parlamentosu ilk oturumunu 23 Ekim 1707'de yaptı. 1800'deki yeni bir birleşme yasası ile İrlanda Parlamentosu da dağıtıldı.

Parlamento'nun hizmet süresi

Parlamento'nun hizmet süresi 1694'te 3 yıl olarak saptanmıştı. 1716'daki Septennial Act ile bu süre 7 yıla çıkarıldıi ancak 1911'de 5 yıla düşürüldü. II. Dünya savaşında geçici olarak 10 yıla çıkarıldı, ancak savaştan sonra tekrar 5 yıla düşürüldü.

Üye dokunulmazlığı

Üyelerin en önemli dokunulmazlık hakkı, münazaralarda ifade özgürlüğü hakkıdır; hem Lordlar kamarasında hem de Avam kamarasında yapılan konuşmalar hiçbir şekilde mahkemelerde yargı konusu olamaz. Bir diğer dokunulmazlık ise üyelerin tutuklanmasının olanaksız olmasıdır. Sadece vatana ihanet (treason), ağır suçlar (felony) ve açık şekilde asayişi bozma(breach of the peace) gibi istisnalar söz konusudur. Bu dokunulmazlıklar parlamentonun oturumlarının başlamasından 40 gün önce başlar ve 40 gün sonra biter.

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/1/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.