Beyt-ül mal

Beyt-ül mal, İslam devletlerinde devlet hazinesidir. Arap-İslam Devleti'nin kuruluşundan Osmanlı Devleti'nin yıkılışına dek bu ad kullanılmıştır.

İslami özellikteki devletlerde Beyt-ül Mal'ın en önemli gelir kaynakları:

  1. Müslümanlar'dan alınan vergiler (Aşar, Ağnam vb.)
  2. Müslüman olmayanlardan (Zimmi)alınan vergiler (Haraç, Cizye vb.)
  3. Maden, orman, tuzla kiraları
  4. Gümrük (Baç) vergileri
  5. Savaş ganimetleri (1/40'ı Sultana, 1/5'i Hazineye)
  6. Bağlı devletler ile beyliklerin yıllık vergileri ve gönderilen armağanlar
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/6/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.