Babil (şehir)

Babil ya da Babylon, Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyinde yer alan antik şehirdir. Kent, Fırat Nehri üzerine inşa edilen ve sol ve sağ kıyıları boyunca eşit, dik dolguları ile nehir mevsimlik seller içeren bölündü. Babylon aslında Akkad İmparatorluğu dönemine ait küçük Semitik Akad bir şehirdi. 2300 M. Ö.

Şehir M. Ö. 1894 yılında İlk Amor Babil Hanedanının yükselişi ile küçük bir şehir-devletin bir parçası olarak bağımsızlığını elde etti. Zaman Amor Kralı Hammurabi etrafında Mezopotamya "kutsal şehir" 18. yüzyılda ilk kısa ömürlü Babil İmparatorluğu yarattığı gibi Eridu daha eski Sumero-Akad city halefi olduğunu iddia eden, Babil Nippur'un egemenlğine geçti. Babil şehri büyüdü ve Güney Mezopotamya Babil olarak bilindi.

Hammurabi'nin ölümü ve Babil Asur, Kassit ve Elam egemenliği altında uzun süre sonra imparatorluk hızlı bir şekilde çözülür. Tahrip ve daha sonra Asurlular tarafından yeniden inşa edildikten sonra, Babil M. Ö. 539 609 Neo başkenti Babil İmparatorluğu haline geldi. Babil'in Asma Bahçeleri, Antik Dünyanın Yedi Harikasından biri oldu. Neo yıkılmasından sonra Babil İmparatorluğu, ve şehir,, Selevkos, Part, Roma ve Sasani imparatorluklarının egemenliği altına girmiştir.

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/22/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.