Baasçılık

Baasçılık, Arap milliyetçiliği ve Arap sosyalizminin bir karışımı olan siyasi ideolojidir.

Baas Partisi, Mişel Eflak ve Selahaddin Bitar tarafından 1940 yılında Şam'da kuruldu. Kurucularından Mişel Eflak bir Rum-Ortodoks, Selahaddin Bitar ise Sünniydi. 1947'de İskenderunlu bir Nusayri olan Zeki el-Arsuzi'nin de katılımıyla ilk kongresini yaptı.[1] Baas Partisi Suriye ve Irak'ta yaptıkları darbelerle iktidarı ele geçirip tek parti diktatörlükleri kurdular. Irak'taki Baas iktidarı 2003 yılındaki Irak Savaşı ile son buldu.

Sosyalizm ve Sekülerizm Baasçılığın kuruluş düşüncesi olan Pan-Arabizmin destekleyici yan unsurlarıdır. Marksizm-Leninizm'den farklı olan Baas sosyalizmi toplumsal eşitsizliğin azaltılması, özel mülkiyetin sınırlandırılması, yerli ve yabancı büyük özel firmaların kamulaştırılmasını hedefler fakat özel teşebbüs ve miras hakkının ise korunacağı belirtir. Baasçılık önceki Arap milliyetçisi akımların aksine laik bir Arap toplumu kurmayı hedefliyordu. Ancak Baas İslam dinini Arap milli kültürünün temel ve ayrılmaz bir parçası olarak kabul ederek İslam'a önem vermekten de geri durmaz.[1]

Önemli baasçılar

Kaynakça

  1. 1 2 Cop, Burak (29 Kasım 2011). "Suriye’yi anlamak: Baas nasıl doğdu?". NTVMSNBC. http://www.ntvmsnbc.com/id/25301312/. Erişim tarihi: 29 Ağustos 2012.
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.