Âyin

Âyin (Farsça:آیین) ya da ritüel,[1] genellikle önceden belirlenmiş bâzı kurallara göre icra edilen dînî tören. Âyinlerde çoğunlukla sembollerden ve ilahî kavramlardan faydalanılır. Genellikle tapınaklarda, özel giysilerle ve bâzı dinlerde özel makyajlarla yapılır. Yanlış bir kanı olarak genellikle Hristiyanlığa atfedilir. Türk Tasavvuf istilahatında kullanım alanı mevcuttur. Örneğin: Mevlevî Âyin-i Şerîfi.

Ritüel sözcüğü Türkçeye Fransızcadan geçmiştir.[1] Bu sözcük Batılı dillerde belirli kurallara göre icra edilen, ancak dinî olmayan bâzı resmî törenler için de kullanılır.[2]

Kaynakça

  1. 1 2 "ritüel." Güncel Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu. Erişim: 13 Aralık 2011
  2. "ritual." Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press, 2003.
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/6/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.