Avusturya İmparatorluğu

Avusturya İmparatorluğu
Kaisertum Österreich
  Alman Konfederasyonu lider devleti
(kısmen, 1815–1866)
  

1804–1867
Bayrak Arma
Slogan
Alles Erdreich ist Österreich untertan
"Bütün dünya Avusturya'ya tabidir"
Ulusal marş
Gott erhalte Franz den Kaiser
"Tanrı Kayzer Franz'ı Korusun"
1815 yılında Avusturya İmparatorluğu
Başkent Viyana
Dil(ler) Resmi diller:
Almanca


Din Katoliklik (resmî), Protestanlık, Ortodoksluk
Yönetim Mutlak monarşi
İmparator
 - 1804-1835 II. Franz
 - 1835–1848 I. Ferdinand
 - 1848-1867 I. Franz Joseph
Şansölye
 - 1821–1848 Klemens von Metternich (ilk)
 - 1867 Friedrich Ferdinand von Beust (son)
Yasama organı Reichsrat
Tarihi
 - Kutsal Roma İmparatorluğu'nun Feshi 6 Ağustos 1806
 - Viyana Kongresi 8 Haziran 1815
 - 1848 Ayaklanması 15 Mart 1848
 - Prusya ile savaş 14 Haziran - 23 Ağustos 1866
 - 1867 Uzlaşması 30 Mart 1867
Yüzölçümü
 - 1805 698.700 km2
Nüfus
 - 1805 21225.913 
     Yoğunluk 30.4 /km2
Para birimi Taler (1804–1857)
Vereinstaler (1857–1867)
Avusturya tarihi

Avusturya İmparatorluğu, 1804-1867 yılları arasında Habsburg hanedanı tarafından yönetilen Orta Avrupa topraklarına verilen isimdi.

Habsburg hanedanına mensup kişiler 1273'ten itibaren çeşitli aralıklarla Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu'nu yönetmişler, 1282'den itibaren aralıksız olarak Avusturya Arşidüklüğü'nün yönetimini ellerinde tutmuşlardır. Bu süreçte Habsburg hakimiyeti başta Bohemya ve Macaristan olmak üzere çeşitli Orta Avrupa ülkelerine yayılsa da, Habsburg hükümdarlarının topraklarının tamamını kapsayan bir devlet olarak Avusturya İmparatorluğu ancak 1806'da ilan edilmiştir. Bu tarihe kadar Avusturya İmparatorluğu adını taşıyan bir devletin varlığından söz edilemez. Avusturya İmparatorluğu, 1867'de Avusturya-Macaristan İmparatorluğu adını almıştır.

Tarihçe

Napolyon'un yenilgisinde oynadığı önemlli rol Avusturya'ya Avrupa'da diplomatik önderlik sağladı. 1814-1815 Viyana Kongresi'nde Avusturyalı Klemens Meternich önde gelen devlet adamıydı. Barış antlaşmasında Avusturya, Belçika ve Batı Almanya'daki topraklarını yitirdi; fakat Kuzey İtalya'daki Lombardiya ve Venedik'i aldı. Ancak ulusal bağlarla değil, hanedan bağları ile bir araya gelmiş çok uluslu bir imparatorluk olan Avusturya İmparatorluğu; Fransız İhtilali'nin ulusçu ve özgürlükçü etkileri karşısında görüldüğü kadar güçlü değildi. Şubat 1848'de Paris başlayan devrim, Viyana dahil Avusturya İmparatorluğu'nun birçok yerinde ayaklanmara yol açtı. Bu baskı altında Meternich istifa etti. Özgürlükçü reformlar yapıldı. O zamana dek Macarlar, Slavlar, İtalyanlar ve diğer etnik gruplar, imparatorluğun işlerinde yalnızca ikinci derece rol oynamışlardı. Almanlar geleneksel olarak yönetimde etkin durumdaydılar ve Almanca resmi dildi. Simdi ise diğer uluslar Almanlar ile eşitlik istiyorlardı. Çok iyi örgütlenmiş olan Macarlar; bağımsız bir Macar Cumhuriyeti ilan ettiler. I. Franz Joseph, Macaristan üzerindeki egemenliği ancak Rus Çarı'nın yardımı ile yeniden kurabildi. Avusturya'yı 68 sene yönetecek olan Franz Joseph döneminde Avusturya, Mutlakiyetten, meşruti monarşiye ve oradan da parlamenter demokrasiye geçti. Bu dönem aynı zamanda azınlılar arasındaki kesin çelişkilerle Avusutuya'nın zayıflamasına da tanık oldu. 1859'da Avusturya Lombardiya'yı İtalya'ya terketti. Daha sonra 1866'da Almanya'nın önderliği için Prusya ile Avusturya arasındaki yüzyıllık mücadele sonuçlandı. Prusya, İtalya ile ittifak yaparak Avusturya'ya saldırdı. Avusturya ve Viyana Kongresi'nce kurulan Alman Konfederasyonu dağıldı ve Avusturya, Venedik'i İtalya'ya terk ederek İtalya ve Almanya üzerindeki egemen konumunu yitirdi.[1]

Galeri

Haritalar

  1. Büyük Ansiklopedi, Milliyet, 1990. Cilt 2. Sayfa 511-512.
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/2/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.