Avcı

Avcı, yırtıcı veya predatör; av olarak adlandırılan diğer hayvanları veya organizmaları avlayıp öldüren organizma.

Avcılar karnivor veya omnivor'dur.

Predatörlük durumu çok fazla ve oldukça önemli bir biyolojik olay olmasına rağmen, mekanizması ve populasyonlar üzerinde etkiler hakkında önemli sayılacak bilgiler oldukça azdır. Klasik olarak predatörlük teorisi, belirli biyolojik olaylar içerisinde küçük bir temele dayanır. Çok karışık değişkenlerin iyi bir şekilde açıklanması her predatör av interaksiyonunu etkiler ve farklı türlerin oluşturduğu birbirinin aynısı ve aynı faktörlerin etkisi altında kalan iki predatör av interaksiyonu bulmak mümkün değildir. Bu nedenle her bir predatör-av durumu şüphesizdir ki tektir. Fakat muayyen temel elementler her olayı etkiler ve bu nedenle bütün olaylar aşağı yukarı aynı temele benzer Predatörler yani bitkiye zarar veren canlılarla beslenerek zararlılarla mücadeleye katkı sağlayan canlılar.Bunlar iki grupta toplanabilir.Bir kısmı sadece belli böceklerle beslenirken diğer predatörlerin beslenmesi çok çeşitli böcekleri kapsamaktadır. Bunlar sadece bir konukçuya bağlı olmayıp, hayatları boyunca birden fazla konukçu üzerinde beslenen ve konukçularını arayarak bulan böceklerdir. Hem erginleri hem de ergin öncesi dönemlerinde avları ile beslenirler. Bazı predatörlerin erginleri ise sadece ballı madde, nektar, polen, su vb. maddelerle beslenirler. Predatör erginleri yumurtalarını avlarının bulunduğu yerlere bırakır ve yumurtadan çıkan larvalar avlarını arayarak bulur ve beslenirler. Beslenme ya çiğneyerek avını yeme veya avını emme şeklinde olmaktadır

Avcı ve parazit

Avcı ile parazit arasındaki fark; bir avcı avını tüketmek için onu öldürmek zorundadır, parazit içinse bu arzu edilir bir durum değildir çünkü parazit bu organizmanın üstünde veya içinde yaşar.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/11/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.