VII. Antiokhos Sidetes

VII. Antiokhos Sidetes Evergetes
Αντίοχος Ζ' Σιδήτης;
VII. Antiokhos Sidetes

VII. Antiokhos Sidetes'in bastırdığı gümüş sikke.
Selefkos Kralı
Hüküm süresi MÖ 138 - MÖ 129
Önce gelen Diodotus Trifon
Sonra gelen II. Alexanderos Zabinas
Eş(leri) Kleopatra Tea
Çocukları IX. Antiokhos Kyzikenos, VIII. Laodice, IX. Laodice
Hanedan Selefkos Hanedanı
Babası I. Demetrius Soter
Annesi (muhtemelen) V. Laodice
Ölüm MÖ 129
Dini Çoktanrılı Antik Yunan dini

VII. Antiokhos Sidetes (UFA, antiohos siditis; Yunanca, Αντίοχος Ζ΄ Σιδήτης ) (Sayda'dan), (MÖ 138-MÖ 129 doneminde Helenistik Seleukos İmparatorluğu'nun hükümdarıdır. Doğum tarihi bilinmemektedir. Son büyük Seleukos kralıdır.

Hayati

Antiokhos II. Demetrius Nikator'un kucuk kardeşi olidi ve agabeyi kral iken kardesinin Diodotus Trifon ile yaptigi mucadeleye katilmamasini sgalamak icin onu Side'ye gonderdi. Temmuz/Agustos MO. 138 kardesi kral I. Demetrius Nikator Partlar Krali Buyuk I. Mithriadates ile savasa girisip bu savasta yenilip esir dustu. Bu savasta Partlar Seleukos Impartorlugu'na bagli olan Medya, Babil ve Elam'i ellerine gecirdiler. II. Demetrius'un Partlılar tarafından ele geçirilmesi sonucu cesaretlenen VII. Antiokhos Side'den ayrilip Antakya'ya gelip orada agabeyi II. Demetrius'un karısi Kleopatra Tea ile evlendi. Boylelikle Seleceus Kralligi'na olan mesru hakkini daha da kuvvetlendirdi. Bu evlikten oalan cocukları V. Seleukos Philometor ve VIII. Antiokhos Gripus olup bunlar icin VII Antiochus hem baba hem de yari-kardes oldular.

Diger taraftan II. Demetruius'un esir dusmei ile tahti gasp etmis olan Diodotus Trifon, etrafinda Giritli koruma birlikleri ile Seleucya asillerinin kendinden hosnutsuzlandirmisdi. Bunlar VI. Antiochus'un kral olmasini istemeye basladilr. Agustos MO 138'denn once VII. Antiochus kendinin tutan muttefik asiller ve onlarain yerel ordulari ile bilikte birlikte Seleucus Kralolig tahtini gasp etmis olan Diodotus Trifon'a karsi bir askeri sefer yapti. Bu seferde VII. Antiochos Akdeniz'de kiyi kale-sehri olan Dor'a yurudu ve bu kaleyi kusatti. Diodous Trifon deniz'den kacarak Ortthosia'ya gitti ve oradanda kendini tutan bolgenin merkezi olan Apamea'ya gecti. VII. Antiochos onu takip etti. Kendini koruyamiyacagini anlayan Diodous Trifon ya intihar etti; ya da yakalanip olduruldu.

KudüsMÖ 134'te kuşatmıştır. Josephus'a göre[1] Haşmonayim kralı Yohanan Hurkanus Kral Davud'un mezarını açmış ve oradaki paraları Antiokhos'a vererek şehri kuşatmayı bırakmasını istemiştir. Bunun ardından Sidetes, Hirkanus'un kontrolü altındaki bir Yahudi desteğiyle, Partlara saldırmıştır ve Mezopotamya, Babil ve Medya'yı almıştır; ancak II. Phraates tarafından tuzağa düşürülüp öldürülmüştür. Erkek kardeşi Demetrius II Nikator salıverilmiştir; ancak Seleukos toprakları sadece Suriye ile sınırlı kalmıştır.

Notlar

  1. Josephus The Jewish Wars (1:60)

Dış bağlantılar

VII. Antiokhos Sidetes
Doğumu: -- Ölümü: MÖ 146
Önce gelen
Diodotus Trifon
Seleukos Kralı
MÖ. 150 MÖ. 146
Sonra gelen
II. Alexanderos Zabinas
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/20/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.