Anteros

Anteros, aşk tanrısı Eros'un karşıtı olan tanrısal varlık.

Ares ile Afrodit'in çocuğudur. Seveni baht eden, sevgiye karşılık veren anlamına gelir. Bir diğer yoruma göre ise, katı yürekli ve de duygusuz olan Anteros, doğa dışı sevgileri önleyerek düzeni sağlar. Korkunun ve korkma duygusunun tanrısı olan Phobos ile kardeştir.[1]

Karşılıklı aşk ya da karşılık gören aşk olarak yorumlandığı gibi bazı metinlerde de erkekler arası aşk sembolüdür. Anteros (zıt sevgi), Eros (sevgi)nin kardeşidir ve anne Afrodit, onu Eros'un daha da gelişebilmesi için doğurmuştur.[2] Yunan mitolojisine göre Eros, ancak Anteros'un yanındayken gelişir. Ona yaklaşınca mutlu olur ve ondan uzaklaşınca ağlar. İskenderiye varyantlarına göre Eros'a yaklaştığı zaman büyür ve ondan uzaklaştığı zaman yaşça küçülür. Herakleitos Yunanca savaş anlamındaki "polemos" sözcüğüyle bu mite atıf yapar.Bir logos yasası olarak karşıtların birliği ve çatışması kaidesini anlatır.[3]

Ayrıca bakınız

Kaynak

  1. Azra Erhat. Mitoloji Sözlüğü (2011 bas.). ISBN 9789751403919. http://www.idefix.com/kitap/mitoloji-sozlugu-azra-erhat/tanim.asp?sid=S7N4NH0RRM5S3L1E445G.
  2. mimoza.marmara.edu.tr/~avni/dersbelgeligi/felsefekolu/dusuncetarihi/‎
  3. goto.bilkent.edu.tr/gunes/chMP3/Cosmic%20Doctrine/Kozmik31.htm‎
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/28/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.