Adlî dil bilimi

Adlî dil bilimi veya adli dilbilim[1][2][3][4][5], bir suç veya hukuki uyuşmazlık konusunda maddi gerçeğe ulaşılması amacıyla dilsel verilerin incelenmesini içeren, uygulamalı dilbilimin disiplinlerarası bir sahası.

Ağız yapısı, konuşma bozuklukları, lehçe, ağız, şive, kavşak, durak, diş yitimi sonucu sesletimde oluşan hatalar, konuşma stili, jargon ya da argo, kekeleme, afazi gibi hastalıklar, patolojik rahatsızlıklar, protez kullanımı, konuşma hataları, duraksamalar gibi dilsel özellikler ile perde istatistikleri, kısa zaman enerjisi, sözcüğün uzun dönem güç spektrumu, konuşma oranı, fonem ve susma (sessizlik) süreçleri, formant oranları ve glottal (gırtlaksal) dalga formlarının şeklinin incelenmesi için adli fonetik uzmanları, ayrıca söylem ve metin çözümlemesi, dil bilgisi, söz dizimi, anlam bilimi, ruh dil bilimi, toplum dil bilimi ve bunun gibi incelemelerle yazar veya konuşmacı tespiti için adli dilbilim uzmanlarının yaptıkları çalışmalar bu alanın konusudur.[2][3][5]

Kaynaklar

  1. Dil Derneği İnternet sitesi, "dilbilim" sözlük taraması 06.11.2011 tarihinde erişilmiştir.
  2. 1 2 Sever, Hanifi; Bahadır, Hilal; Sesiniz Sizin Aynanızdır, Çağın Polisi Dergisi, Sayı 36, Sayfa 47,48.
  3. 1 2 Yüksel, C.; Demirel, D.; Öztürk F; Adli Dilbilim ve Uygulamaları, Hacettepe, 2002.
  4. Sever, H.; Yazı, F.; Taşkın, H.; Jargona Adli Dilbilim Bağlamında Yaklaşım - Çete Jargonunun Anlaşılma Sorunu
  5. 1 2 Sever, Hanifi; Kesici, Neslihan Gülden; Adli Dilbilim Uygulamaları ve Bant Kayıtları
This article is issued from Vikipedi - version of the 5/29/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.