Abdurrahman Abdi Paşa

Abdurrahman Abdi Paşa Osmanlı tarihçisi, şairi ve devlet adamı. (Anadoluhisarı, İstanbul ?-1692 Sakız)

Şiirde kullandığı Abdi mahlasıyla tanınan Abdurrahman Abdi Paşa, Enderun'da yetişti. IV. Mehmet'in sırkâtipliğine getirilerek devrin olaylarını yazmakla görevlendirildi. Böylece vakanüvis unvanı verilen ilk kişi oldu. IV. Mehmet'in güvenini kazanıp kubbealtı vezirliğine yükseltildi. Vakayıname'sinin yanı sıra, devlet protokolunu ve örgütünü anlattığı Tevkii Abdurrahman Paşa Kanunnamesi adlı ünlü bir kanunnamesi ve birçok gazeli vardır.

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.