Abdullah bin Sebe

Abdullah bin Sebe, Sebeilik mezhebin kurucusu olan kişilik.

Taberi tarihindeki bilgilere göre; siyahi bir Yemenli Yahudi kadının oğlu olan Abdullah bin Sebe, Osman'ın halifeliği zamanında müslüman olmuştur. Daha sonra Hicaz, Basra, Kufe ve Dimaşk'ta sapkın fikirlerini yaymaya çalışmış başarılı olamayınca da Mısır'a gitmiştir. Burada 'Muhammed'in de İsa gibi tekrar yeryüzüne döneceğini' ve 'Ali'nin Muhammed'in varisi olduğu' gibi İslam itikadında olmayan fikirleri yaymaya başlamıştır.[1]

Savunduğu fikirler ve etrafına topladığı kişilerin i'tikatları ile ilk Ghulat-i Şîʿa mezhebi olan Sebe’îyye'nin temelleri atılmış oldu. Ali bin Ebâ Tâlib Merkedî tarafından lânetlenen ve ölüme mahkûm edilen bu şahısın infâzından taraftarlarının daha da artacağından endişe edilmesi nedeniyle son anda vazgeçildi.[2]

Kaynakça

  1. Taberi Tarihi 4/340
  2. Kaynak: Mustafa Öz, Mezhepler Tarihi ve Terimleri Sözlüğü, Ensar, İstanbul, 2011.
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/23/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.